Priznavanje otpisa zastarjelih potraživanja za 2020.

Za određena zastarjela potraživanja Zakon o porezu na dobit i Pravilnik o porezu na dobit dopuštaju porezno priznavanje rashoda od otpisa takvih potraživanja bez obzira je li porezni obveznik pokrenuo radnje za osiguranje naplate duga pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Porezni obveznik može porezno priznati rashod od otpisa potraživanja od nepovezanih osoba, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, bez obzira je li porezni obveznik pokrenuo bilo kakve radnje za naplatu potraživanja  (čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dobit).

Za 2020. godinu obveznici poreza na dobit imaju pravo na porezno priznavanje rashoda od otpisa zastarjelih potraživanja (do 5.000,00 kn) i prema nepovezanim obrtnicima dohodašima, što za 2019. i ranija razdoblja nije bilo moguće.

Ovdje treba napomenuti da prema odredbama čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19), za porezna razdoblja koja počinju od 1.1.2020. i nadalje, porezni obveznici mogućnost poreznog priznavanja otpisa zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn mogu koristiti i prilikom otpisa zastarjelih potraživanja od nepovezanih obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (npr. obrtnika obveznika poreza na dohodak), što do 31.12.2019. nije bilo moguće. Kod otpisa zastarjelih potraživanja, iznos od 5.000,00 kn godišnje primjenjuje se na sva zastarjela potraživanja i u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kn. Ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na manji iznos od 5.000,00 kn po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kn. Naglašavamo da u ovakvim slučajevima poduzetnici ne mogu koristiti djelomičan otpis računa, temeljem kojeg je potraživanje stupilo u zastaru, kako bi ostvarili dopušteni cenzus od 5.000,00 kn.

Poreznim obveznicima se dodatno dopušta i otpis zastarjelih potraživanja do 200,00 kn od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.  Prema tome, ako porezni obveznik na zadnji dan poreznog razdoblja (npr. 31.12.2020.) u svojim poslovnim knjigama ima zastarjelo potraživanje od nepovezane fizičke osobe koja taj dug nije napravila temeljem obavljanja djelatnosti obrta ili s obrtom izjednačenih djelatnosti i pod uvjetom da ukupno potraživanje od te osobe na 31.12.2020. ne prelazi iznos od 200,00 kn, takvo potraživanje može se otpisati kao porezno priznati rashod, bez obzira je li porezni obveznik prethodno pokrenuo bilo kakve radnje za naplatu tog potraživanja.

Detaljnije o temi otpisa potraživanja pročitajte u časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 3/21.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag