MRMS o prenošenju godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređen je člankom 84. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 98/19). U nastavku prenosimo mišljenje nadležnog ministarstva u odnosu na njegovu primjenu.

„Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), kod svog poslodavca i za svaku kalendarsku godinu.

U odnosu na odredbu članka 9. stavka 1. i 3. Konvencije 132. Međunarodne organizacije rada o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), mišljenja smo da je ista zaštitne i upućujuće naravi. To stoga što propisuje do kada se najkasnije mora iskoristiti godišnji odmor, kako bi se spriječilo onemogućavanje korištenja godišnjeg odmora neprekidnim odlaganjem njegovog korištenja, te upućuje na koji će način nadležna vlast utvrditi minimalno trajanje i vremenski rok korištenja svakog dijela godišnjeg odmora dužeg od zakonom propisanog minimuma.

U skladu s navedenom Konvencijom, Zakonom o radu je propisano pravo radnika na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, kao i mogućnost prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora (osim onog minimalnog neprekidnog trajanja godišnjeg odmora od dva tjedna u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ukoliko ne postoji drukčiji dogovor između radnika i poslodavca), radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

Povoljnije uređenje ovoga prava propisano je za određenu kategoriju radnika, a to su radnici koji godišnji odmor ili njegov dio nisu koristili ili je njegovo korištenje prekinuto zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Ta kategorija radnika svoj neiskorišteni godišnji odmor može prenijeti u iduću kalendarsku godinu i iskoristiti ga do 30. lipnja, a ako godišnji odmor nisu mogli iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja iduće kalendarske godine, imaju ga pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Kod prenošenja godišnjeg odmora u iduću kalendarsku godinu, potrebno je posebno istaknuti da je prenošenje godišnjeg odmora moguće samo iz jedne kalendarske godine u drugu.

Ovako uređenje navedenog prava, osim što je rezultat sudjelovanja socijalnih partnera u izradi propisa, dio je kolektivnih ugovora u postupku kolektivnog pregovaranja, kao najviše razine socijalnog dijaloga, koje podrazumijeva pronalaženje kompromisnih rješenja za određena interesna pitanja radnika i poslodavaca.“

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Klasa: 110-01/21-01/20

Urbroj: 524-03-01-01/2-21-2

9. veljače 2021.

Detaljnije o temi:

Lj. Đukanović: Godišnji odmor iz prethodne godine (FIP 6/2020)

Lj. Đukanović: Plan i raspored godišnjih odmora (FIP 5/2020)

Natrag