U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/21 objavljen je članak "Evidentiranje nekih rashoda". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su primjenjivati propisani računski plan koji je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu. Računskim planom utvrđene su samo brojčane oznake i nazivi do razine odjeljka, a ne i osnovnih računa, tako da svaka neprofitna organizacija, prema svojim potrebama, u okviru tih odjeljaka otvara osnovne (analitičke) račune za iskazivanje pojedinih rashoda. Odjeljci iz računskog plana raščlanjuju se po dekadnom sustavu.

Zakonom je propisana primjena načela pojedinačnog iskazivanja pozicija u financijskim izvještajima što za rashode znači da računovodstvom treba osigurati prikazivanje podataka pojedinačno po vrstama rashoda. Rashodi se u neprofitnom računovodstvu klasificiraju prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno tako da prikazuju za koje (ekonomske) namjene su sredstva utrošena. U članku se daju pojašnjenja za klasifikaciju rashoda pod pojedine propisane skupine, podskupine i odjeljke računa, opisno, ali i kroz tablice knjiženja.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag