U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Uporaba kreditnih kartica u samostalnoj djelatnosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Autor u članku pojašnjava, s poreznog motrišta, način evidentiranja poslovnih događaja u svezi uporabe kreditnih kartica kod poreznog obveznika - obveznika poreza na dohodak i obveznika PDV-a koji PDV plaća na temelju naplaćenih naknada.

Naime, primitak od prodaje na kreditne kartice ne nastaje u trenutku isporuke odnosno ispostavljanja računa, već u trenutku kada porezni obveznik primi naplatu na svoj žiro račun od strane izdavatelja kartice. Pri plaćanju kreditnom karticom poslovni izdatak za nabavu kratkotrajnih dobara i usluga nastaje plaćanjem sa žiroračuna poreznog obveznika izdavatelju kartice. Kako se to evidentira u propisanim poslovnim knjigama pročitajte u članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

 

Ključne riječi: kreditne kartice kod samostalnih djelatnosti evidentiranje prodaje na kreditne kartice primici i izdaci kod prodaje na kreditne kartice prodaja na kreditne kartice

Natrag