U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/20 objavljen je članak "Prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Ako kod poreznih obveznika dolazi do statusnih promjena (spajanje, pripajanje i podjela), neiskorišteno pravo na prijenos poreznog gubitka prenosi se na pravnog sljednika. Prema tome, ako u transakciji pripajanje trgovačkih društava društvo stečenik (trgovačko društvo koje pripajanjem gubi pravnu osobnost) još uvijek ima pravo na prijenos poreznih gubitaka za koje još nije isteklo razdoblje za prijenos od pet godina, to pravo prenosi se na društvo stjecatelja (trgovačko društvo koje pripajanjem nastavlja svoju pravnu osobnost). Pravo na prijenos poreznih gubitaka kod statusnih promjena počinje teći u razdoblju u kojem je pravni sljednik stekao pravo na prijenos poreznog gubitka, odnosno u poreznom razdoblju u kojem je došlo do statusne promjene. Ako do statusne promjene (npr. pripajanja trgovačkih društava) dolazi tijekom poreznog razdoblja (npr. u mjesecu svibnju), pravni prednik (stečenik) utvrđuje prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, dok pravni sljednik (stjecatelj) ima pravo na prijenos poreznog gubitka pravnog prednika kao da se radi o prijenosu poreznog gubitka iz prethodne godine. Potrebno je voditi računa i o pravilnom utvrđivanju razdoblja za prijenos poreznog gubitka kod pravnog sljednika nakon obavljene statusne promjene, odnosno razdoblja u kojem pravni sljednik (trgovačko društvo koje nastavlja pravnu osobnost - npr. stjecatelj kod pripajanja) ima pravo na prijenos poreznog gubitka utvrđenog kod pravnog prednika (trgovačko društvo kojemu prestaje pravna osobnost - npr. stečenik kod pripajanja), pogotovo u slučajevima kada je pravi prednik već iskoristio određeni dio razdoblja za prijenos poreznog gubitka. Također, ako pravni sljednik nakon obavljene statusne promjene planira koristiti mogućnost smanjenja osnovice za oporezivanje porezom na dobit po osnovi prenesenog poreznog gubitka pravnog prednika, obvezan je po toj osnovi priznati i odgovarajući iznos odgođene porezne imovine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi:  prijenos porezni gubitak poreznih gubitaka porez dobit statusna promjena pripajanje spajanje pravni sljednik prednik odgođena porezna imovina odgođeni porezi razdoblje prestanak prava

Natrag