U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/20 objavljen je članak "Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga". Autorica članka je Irena Slovinac.

Ako tijekom ili po isteku poreznog razdoblja prestanu uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza. Obrtnik koji je prešao s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga obvezan je sastaviti popis izdanih i nenaplaćenih računa i popis primljenih i neplaćenih računa.

U Obrascu KPI kao primici evidentiraju se izdani računi za isporuke naplaćene od dana kada porezni obveznik plaća porez na dohodak temeljem podataka iz poslovnih knjiga. U primitke, u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je obrtnik ostvario primitke iznad 300.000,00 kn ulazi i razlika primitaka ostvarena iznad tog iznosa. U trenutku iskazivanja tih primitaka u izdacima se iskazuju oni izdaci koji su izravno vezani uz ostvarivanje tih primitaka. Izdaci koji će biti plaćeni nakon promjene oporezivanja, a zavisni su od primitaka koji su nastali prije promjene načina oporezivanja ne iskazuju se u poslovnim knjigama.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: obrt obrtnik poljoprivrednik samostalna djelatnost paušalista paušal paušalno oporezivanje knjiga primitaka i izdataka izdaci primici primitak PDV obveznik PDV-a porez na dohodak ulazak u sustav PDV-a promjena načina oporezivanja

 

Natrag