U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak". Autorica članka je mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović.

Sažetak članka:

Obrtnik i druga fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po osnovi te djelatnosti plaća porez na dobit te tijekom 2019. nije ostvarila primitke u iznosu većem od 7.500.000,00 kn i proteklo je 3 godine od kada je postao obveznik poreza na dobit, od 1.1.2020. može umjesto poreza na dobit plaćati porez na dohodak. O promjeni načina oporezivanja mora podnijeti zahtjev Poreznoj upravi do 15. siječnja 2020. Ponovnom promjenom načina oporezivanja te prelaskom s plaćanja poreza na dobit na plaćanje poreza na dohodak obrtnik mora otvoriti početno stanje u Knjizi primitaka i izdataka, Obrascu TO, Obrascu DI i Evidenciji o nabavi i uporabi reprodukcijskom materijala.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

obrt obrtnik samostalna djelatnost fizička osoba obveznik poreza na dobit porez na dobit porez na dohodak obveznik poreza na dohodak poslovne knjige inventura popis imovine i obveza knjiga primitaka i izdataka KPI obrazac DI Obrazac TO potraživanja obveze zalihe dugotrajna imovina osnovna sredstva početno stanje primitak primici izdatak izdaci predujam poreza na dohodak promjena načina oporezivanja utvrđivanje dohotka

Natrag