U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/20 objavljen je članak "Povrat ili otpust carinskog duga". Autorica članka je mr. sc. Melita Buljan

U trenutku puštanja robe u slobodni promet obračunavaju se sva uvozna davanja koja je carinski dužnik dužan platiti u roku od 10 ili 30 dana ako postoji odobrenje za odgodu duga. Međutim, nakon puštanja robe u slobodni promet, mogu se dogoditi situacije o kojima ovisi obračun ''novog'' carinskog duga koji u odnosu na prethodni carinski dug može biti veći ili manji. Kada nove situacije dovode do novog carinskog duga koji je manji u odnosu na prethodni carinski dug, govorimo o povratu odnosno otpustu carinskog duga. Povrat ili otpust carinskog duga odobrava se ili temeljem podnesenoga zahtjeva ili po službenoj dužnosti. Rok podnošenja zahtjeva je tri godine od dana kada je dužnik obaviješten o dugu, odnosno jednu godinu od dana obavijesti o dugu kod povrata ili otpusta duga kod neodgovarajuće robe.

U članku autorica piše o institutu povrata ili otpusta carinskog duga, propisanim pravilima, postupanju u određenju povrata ili otpusta te drugim specifičnostima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: 
uvoz carina carinski dug plaćanje povrat otpust carinska deklaracija povrat robe poništavanje carinske deklaracije zahtjev 3 godine 1 godina 

Natrag