U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/20 objavljen je članak "Pomorci - 183 dana uslijed COVID-19 za 2020. godinu". Autorica članka je mr. sc. Zrinka Perić.

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada u pravilu regulira Zakon o porezu na dohodak. Međutim, oporezivanje pomoraca – članova posade broda u međunarodnoj plovidbi, regulirano je Pomorskim zakonikom, kao posebnom propisu.

Pritom je značajan značaj kriterij i broj dana koji je pomorac proveo u međunarodnoj plovidbi, a s obzirom na COVID-19, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 24.4.2020. donijelo Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja 183 dana radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca za 2020. kojom su propisali koji se dani pomorcima računaju u broj potrebnih 183 dana, o čemu, pored ostalog, piše autorica članka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: pomorci 183 dana COVID-19 član posade broda međunarodna plovidba broj dana plovidbe za 2020. 

Natrag