U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija". Autor članka je Krešimir Vranar.

Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima iz čl. 9. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14; u nastavku: Zakon) za vođenja jednostavnog knjigovodstva, a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, obvezna je sastaviti polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, i predati ga Fini najkasnije u roku od 30 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnog računovodstva sastavlja se na Obrascu: PR-RAS-NPF.

Obrazac: PR-RAS-NPF predaje se Fini putem papirnatih obrazaca ili u elektroničkom obliku s ugrađenim kontrolama, koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija i FINA-e.

Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom zakonskog zastupnika. Neprofitna organizacija koja predaje papirnate obrasce treba koristiti obrasce Narodnih novina.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: PR-RAS-NPF polugodišnji financijski izvještaji

Natrag