U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/20 objavljen je članak "Naknade za rad članova izbornih tijela izbornih povjerenstava i biračkih odbora". Autorica članka je Gordana Lončar.

Autorica u članku obrazlaže porezni tretman naknada koje se isplaćuju članovima izbornih tijela sukladno propisima o porezu na dohodak.

Od primitaka ostvarenih za rad u izbornim tijelima, uz uvjet da nije riječ o nekom drugom izvoru dohotka (plaći ili dohotku od samostalne djelatnosti), utvrđuje se drugi dohodak koji se ne smatra konačnim. To znači da pri isplati naknade za rad u biračkom odboru isplatitelj treba obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak po stopi od 24%, prirez porezu na dohodak te doprinose za obvezna osiguranja.

Navedenu naknadu za rad u svezi s izborom čije je održavanje propisano posebnim zakonom, ako se isplaćuju do 1.600,00 kn po održanom izboru nadležna tijela mogu fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: izbori naknade članovima biračkih odbora izborna tijela izborna povjerenstva

Natrag