Trgovci i proizvođači ne zaboravite do 1.3.2019. dostaviti godišnje izvješće!

Trgovci i proizvođači, tj. sve pravne i fizičke osobe-obrtnici koji na profesionalnoj osnovi proizvode, prerađuju, prodaju, unose iz druge države članice EU ili uvoze, odnosno stavljaju na tržište proizvode pakirane u ambalažu (u nastavku: proizvođači) obvezni su do 1.3.2019. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: Fond) dostaviti godišnje izvješće o ambalaži stavljenoj na tržište u 2018. godini, i to:

  • podatke o vrsti i količini jednokratne ambalaže na Obrascu AO10, te
  • podatke o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH na Obrascu AO3.

Ispunjeni obrasci AO10 i AO3 dostavljaju se na email adresu Fonda: naknade@fzoeu.hr.

Podsjećamo da su proizvođači proizvoda pakiranih u ambalažu (primarnu, skupnu, transportnu) obvezni plaćati naknade Fondu; i to:

  • naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom i
  • povratnu naknadu.

Naknada gospodarenja plaća se po vrsti ambalažnog materijala i količini ambalaže te po jedinici proizvoda stavljenih na tržište na području RH, na temelju ispostavljenog rješenja Fonda.

Plaćanja naknade gospodarenja oslobođeni su samo „mali proizvođači“ koji nisu u sustavu povratne naknade. Malim proizvođačem smatra se proizvođač koji godišnje stavlja na tržište proizvode pakirane u količinama manjim od 300 kg ambalaže od stakla; 100 kg ambalaže od papira, kartona i sl.; 50 kg ambalaže od metala, plastike, stakla te ostalih ambalažnih materijala. No, i taj „mali proizvođač“ obvezan je dostaviti izvješće na Obrascu AO10.

Osim toga, proizvođači su obvezni u svojim evidencijama voditi podatke o:

  • proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda
  • mjestu i državi nabave ili isporuke ê količini proizvoda pakiranih u ambalažu stavljenih na tržište na području RH
  • količini ambalaže proizvoda stavljenih na tržište na području RH
  • količini izvezenih te količini povučenih s tržišta na području RH proizvoda pakiranih u ambalažu i ambalaži tih proizvoda. Proizvođač koji na tržište stavlja povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je voditi evidenciju o količini novonabavljene povratne ambalaže te količini povratne ambalaže koju je kao svoj proizvodni otpad direktno predao obrađivaču.

 

Obveza izvješćivanja i plaćanje naknade, te druga pitanja vezana uz gospodarenje ambalažom i otpadnom ambalažom propisana su Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Pročišćeni tekst Pravilnika možete pronaći u TEB-ovom Priručniku o trgovačkom poslovanju (PTP).

 

Detaljnije o temi možete pročitati u TEB-ovom časopisu „Financije, pravo i porezi“ u člancima:

Natrag