Zbirka propisa sadrži:

  • propise o trgovini
  • propise o deviznom poslovanju
  • propise o carinskom poslovanju
  • propise o nadzoru kakvoće robe pri uvozu i izvozu
  • pravila i konvencije
  • platni promet

Pretplatom na PTP dobivate:

  • osnovno izdanje PTP-a u obliku registratora s dopunama ažurirano s 30.6.2018.
  • dopune za 2019. godinu
  • INTERNET IZDANJE

SADRŽAJ PTP-a