Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini

Osobe s kojima je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezno su osigurane osobe prema propisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, što znači da za iste postoji obveza obračunavanja i plaćanja propisanih doprinosa.

Obveznik doprinosa kao i obveznik obračunavanja i plaćanja svih propisanih doprinosa jest poslodavac koji je primio osiguranika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Vrste doprinosa koje treba obračunati i platiti za osobu na stručnom osposobljavanju ovise o tome može li se osoba ujedno smatrati i osobom koja se prvi put zapošljava u smislu Zakona o doprinosima, odnosno osobom koja do početka osiguranja nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju

Ako se radi o osobi koja se smatra i osobom koja se prvi put zapošljava, na propisanu osnovicu plaćaju se samo doprinosi za mirovinska osiguranja:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – 15%

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – 5%.

Osnovnica za obračun doprinosa počevši od obveze za siječanj 2019. iznosi 3.210,24 kn.

Ako se radi o osobi koja nema status osobe koja se prvi put zapošljava, osim doprinosa za mirovinska osiguranja, obveza je obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se počevši za siječanj 2019. obračunava po stopi od 16,5%. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu više se ne obračunava.

Navedeni doprinosi obračunavaju se na propisanu mjesečnu osnovicu koja od siječnja 2019. iznosi 3.210,24 kn

Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a u istom roku potrebno je podnijeti i Obrazac JOPPD.

Dakle, od obveze za siječanj 2019. doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju obračunavaju se na novu osnovicu u iznosu od 3.210,24 kn, a ako se obračunava i doprinos za zdravstveno osiguranje, isti se obračunava po povećanoj stopi od 16,5%.

 

Imate li dodatnih pitanja?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Znate li gdje možete pronaći sve ažurirane porezne propise i sva relevantna mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave?

 

 

Natrag