Zbirka mišljenja Ministarstva financija (ZMF) obuhvaća do sada objavljena važeća mišljenja iz područja:

  • Poreza na dodanu vrijednost
  • Poreza na dohodak
  • Doprinosa za obvezna osiguranja
  • Poreza na dobit
  • Poreza na promet nekretnina
  • Posebnih poreza
  • Lokalnih poreza

Kako je ZMF u biti dopuna TPP-a, sadržaj ZMF-a prati sadržaj TPP-a, a radi lakšeg snalaženja poglavlja su označena istim bojama kao i u TPP-u.

Nadamo se da će Vam Zbirka mišljenja u mnogo čemu olakšati zakonito poslovanje i pomoći u rješavanju nedoumica koje se javljaju u svakodnevnoj praksi.

Pretplatom na ZMF dobivate:

  • internetsko izdanje Zbirke mišljenja Ministarstva financija - ZMF s novim mišljenjima tijekom 2024. godine.

SADRŽAJ ZMF-a