Što poslodavci moraju znati o pravu na godišnji odmor

S gledišta prava radnika na godišnji odmor, svibanj i lipanj su bitni mjeseci u godini. To stoga što do kraja lipnja svaki poslodavac mora prema svojim radnicima ispuniti dvije obveze:

  1. omogućiti im korištenje preostalog godišnjeg odmora iz prethodne godine, te
  2. izraditi plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu.

U nastavku ćemo se osvrnuti na ove dvije obveze poslodavca.

Godišnji odmor iz prethodne godine

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Dakle, sve dane neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2018. poslodavac je dužan omogućiti svojim djelatnicima najkasnije do 30.6.2019. godine.

Tu je potrebno voditi računa i o obvezi poslodavca da radnika najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i o razdoblju njegovog korištenja. Stoga, ako će radnik preostala 4 dana godišnjeg odmora iz 2018. koristiti u razdoblju od 20.5. do 24.5.2019. poslodavac ga o tome mora obavijestiti najkasnije 4.5.2019. g. Ovo pravilo je primjenjivo u svim onim slučajevima kada poslodavac raspoređuje radnika na godišnji odmor, a ne onda kada poslodavac odobrava zahtjev radnika za godišnjim odmorom.

Iznimno od pravila da se godišnji odmor mora iskoristiti najkasnije do 30.6. iduće godine, radnik koji svoj godišnji odmor iz prethodne godine, zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, nije mogao iskoristiti do 30.6. ili mu ga poslodavac nije omogućio do tog datuma, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad. Npr. ako je radnica od 1.6.2017. do 15.9.2019. na rodiljnom i roditeljskom dopustu, poslodavac će joj do 31.12.2019. biti u obvezi omogućiti neiskorišteni godišnji odmor iz 2018., a pritom ostvaruje i pravo na godišnji odmor za 2019. godinu.

Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora ništetan je (bez učinka je) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca.

Ne propustite knjigu iz TEB-ove biblioteke o pravu na godišnji odmor.

https://www.teb.hr/knjige/pravo-na-godisnji-odmor/

Plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, do 30.6.2019. poslodavac mora imati napisani plan korištenja godišnjih odmora za tu kalendarsku godinu. Pojedini kolektivni ugovori utvrđuju i kraći rok (npr. za graditeljstvo, za drvnu i papirnu industriju, te ugostiteljstvo do kraja svibnja).

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Naravno da će uvijek prevagnuti potrebe organizacije rada, no smatramo svrsishodnim čim više izaći u susret željama radnika. Poslodavci kod kojih je ustanovljeno radničko vijeće dužni su se prilikom donošenja rasporeda korištenja godišnjih odmora savjetovati s radničkim vijećem, odnosno sa sindikalnim povjerenikom, ako nema radničkog vijeća. 

Prilikom izrade rasporeda potrebno je uzeti u obzir okolnost da ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, tada u godini za koju se ostvaruje to pravo, radnik mora iskoristiti najmanje 2 tjedna u neprekidnom trajanju (pod uvjetom da ih je ostvario), osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Dakle, moguće je da se godišnji odmor u većem dijelu ili čak u cijelosti prenese u iduću kalendarsku godinu ili da se primjerice koristi po dva dana tjedno, no o tome mora postojati suglasna volja radnika i poslodavca. Zbog moguće prekršajne odgovornosti poslodavca, preporučljivo je da takav dogovor bude u pisanom obliku.

Poslodavac je potom radnika dužan najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i o razdoblju njegovog korištenja.

Posljedice propuštanja ovih obveza

Poslodavcu koji ne utvrdi raspored korištenja godišnjeg odmora ili propusti radnika obavijestiti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora najmanje 15 dana unaprijed, neće se odmah izreći novčana kazna, već će mu u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor usmenim rješenjem narediti ispunjenje tih obveza.

Međutim, ako poslodavac radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu (npr. nije mu omogućio godišnji odmor iz prethodne godine do 30.6. odnosno do kraja iduće kalendarske godine), ovaj propust predstavlja teži prekršaj za koji su propisane visoke novčane kazne (31.000,00 do 60.000,00 kn za poslodavca pravnu osobu odnosno 4.000,00 do 6.000,00 kn za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu pravne osobe).

Detaljnije o pravu na godišnji odmor pisali smo u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" (rubrika radno pravo):

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag