TEB-ov priručnik "Pravo na godišnji odmor" obrađuju prava na godišnji odmor sukladno Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17; u nastavku: ZR) i porezni tretman primitaka koji se temeljem njega ostvaruju sukladno poreznim propisima.

Godišnji odmor je jedno od temeljnih ustavnih prava i ujedno prava iz radnog odnosa, a označava razdoblje u kojem radnik privremeno prestaje sa svojim redovnim poslovnim aktivnostima (radom), u svrhu odmora i rekreacije. Ovo pravo je u pravilu vezano uz pojedinca ili određenu grupu (radnici neke tvrtke i sl.), a ne cijelo društvo.

ZR propisuje pravo na plaćeni godišnji odmor, te uz minimalno trajanje godišnjeg odmora određuje uvjete i način korištenja tog prava. Trajanje godišnjeg odmora ZR-om je određeno u tjednima, s tim da se duže trajanje od propisanog ZR-om može utvrditi kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ukoliko želite kod određivanja prava radnika postupiti sukladno svim važećim propisima odgovore na sva pitanja naći ćete u navedenom priručniku.

Iz sadržaja priručnika izdvajamo:

  1. Nastanak i međunarodni izvori prava na godišnji odmor
  2. Izvori prava na godišnji odmor u RH
  3. Pravo na godišnji odmor
  4. Stjecanje prava na godišnji odmor
  5. Raspored korištenja godišnjeg odmora
  6. Isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
  7. Naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora
  8. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  9. Regres za gorišnji odmor

Cijeli sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.