Priznavanje troškova plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor

Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor priznaje se kao rashod amortizacija takve imovine pod uvjetima (čl. 12. st. 16. Zakona o porezu na dobit):

  1. da je porezni obveznik registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuće za odmor, i
  2. da po osnovi korištenja plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 7% nabavne vrijednosti takve imovine, i
  3. da po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 5% nabavne vrijednosti takve imovine.

Porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete, dužan je za to porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashod amortizacije takve imovine, te za sve pripadajuće troškove koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine (čl. 12. st. 17. Zakona o porezu na dobit).

Poreznom obvezniku koji ne ispuni Zakonom propisani prihodovni cenzus, ne priznaju se troškovi amortizacije i korištenja plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor!

Ako porezni obveznik u svojim poslovnim knjigama ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor koja su već u cijelosti amortizirana, svi troškovi korištenja (npr. održavanje, servisi, režijski troškovi i dr.) takve imovine porezno se priznaju pod uvjetom da porezni obveznik u tekućoj godini ostvari prethodno navedene prihodovne cenzuse. Ako u tekućem razdoblju porezni obveznik ne uspije ostvariti navedene prihodovne cenzuse, svi u tekućem razdoblju nastali troškovi korištenja smatraju se porezno nepriznatima (čl. 12. st. 18. Zakona o porezu na dobit).

Ako se predmetna imovina koristi na temelju poslovnog najma, troškovi najma takve imovine te troškovi nastali po osnovi korištenja iste imovine porezno se priznaju pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju po osnovi korištenja takve imovine ostvario prihod najmanje u visini troškova najma. Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni  navedeni uvjet, porezna osnovica se uvećava za trošak najma takve imovine i pripadajuće troškove nastale po osnovi korištenja takve imovine (čl. 12. st. 19. Zakona o porezu na dobit).

Napominjemo da se u prvoj godini nabave i u godini otuđenja predmetne imovine, prihodi po osnovi korištenja te imovine najmanje u visini od 7% odnosno 5% nabavne vrijednosti imovine mogu utvrditi razmjerno broju mjeseci korištenja imovine (čl. 22. st. 9. Pravilnika o porezu na dobit).

Porezni obveznik koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor obvezan je sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu koji osobito sadrži: vrsta sredstva odnosno imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju, amortizacija u poreznom razdoblju, te pripadajući troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem sredstva odnosno imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška. Pregled podataka o sredstvu odnosno imovini obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit (čl. 22. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit).

 

PROČITAJTE VIŠE:

Detaljno u vezi poreznog priznavanja troškova plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor pročitajte u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/19 u članku "Prijava poreza na dobit za 2018." autorice mr. sc. Ide Dojčić

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

Znate li gdje možete pronaći sve ažurirane porezne propise i sva relevantna mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave?

 

 

 

Natrag