Osobni odbitak zaposlenog umirovljenika

Umirovljenik koji je nastavio raditi kod poslodavca nakon umirovljenja ili se ponovo zaposlio, time je ponovno, osim umirovljenika, stekao i status osobe u radnom odnosu, odnosno radnika. Navedeno znači i da te osobe ostvaruju  dohodak od nesamostalnog rada od dva isplatitelja – HZMO-a i poslodavca.

Osobni odbitak pri isplati dohotka od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice. Dakle, osobni odbitak se može koristiti samo kod onog isplatitelja kod kojega se nalazi porezna kartica, te se kod drugih isplatitelja ne smije koristiti, odnosno drugi isplatitelji dužni su obračunati porez ne uzimajući u obzir osobni odbitak. Pritom, za umirovljenike – korisnike mirovine koju isplaćuje HZMO, podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak od mirovina Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem HZMO-u po službenoj dužnosti. Stoga, osobni odbitak za umirovljenika koristi se pri isplati mirovine,  te poslodavci nisu  u mogućnosti uzimati u obzir osobni odbitak za zaposlenog umirovljenika.

Međutim, ako umirovljenik zbog iznosa mirovine nije u mogućnosti iskoristiti cijeli iznos osobnog odbitka pri isplati mirovine, isti može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima. Tada će Porezna uprava izdati novu poreznu karticu s iskazanim omjerima raspodjele osobnog odbitka (u postotku) u kom slučaju se osobni odbitak do određenog postotka može koristiti kod oba isplatitelja. Također, umirovljenik može odlučiti da će osobni odbitak koristiti samo kod poslodavca, u kom slučaju treba napraviti prijenos porezne kartice sa HZMO-a na poslodavca.

O zaposlenim umirovljenicima pročitajte detaljno u članku mr. sc. Mirjane Paić Ćirić: Rad umirovljenika uz pravo na isplatu mirovine (FIP 4/19, str. 94.)

Natrag