Minimalna plaća za 2019.

Novim Zakonom o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18; u nastavku: novi Zakon), koji je stupio na snagu 1.1.2019., propisane su određene novine u odnosu na do tada važeći Zakon o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13 i 130/17; u nastavku: Zakon). Osim toga, Uredbom o visini minimalne plaće u 2019. (Nar. nov., br. 109/18) povećan je iznos minimalne plaće te za puno radno vrijeme, za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019., iznosi 3.750,00 kn.

Međutim, sukladno čl. 8. novog Zakona, postoji mogućnost određivanja i niže minimalne plaće, ali tako niža plaća mora biti regulirana isključivo kolektivnim ugovorom i ne može iznositi manje od 95% propisane minimalne plaće, odnosno ne može biti niža od 3.562,50 kn.

Novi se Zakon ne odnosi na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima. To znači da npr. član uprave koji je jedini zaposlen u društvu ne mora sebi isplaćivati propisani iznos minimalne plaće odnosno može isplaćivati plaću nižu od propisanog iznosa. Pritom se mora voditi računa o osnovici za obračun doprinosa propisanoj za članove uprave (5.491,20 kn za puno radno vrijeme).

Tko može primijeniti umanjenje osnovice za 2019.?

Novi Zakon više ne propisuje mogućnost umanjenja osnovice za obračun doprinosa na plaću, kao što je to bilo propisano Zakonom, ali je prijelaznim odredbama dana mogućnost korištenja te olakšice za 2019. te za 2020. ali u nešto drugačijem iznosu.

Naime, poslodavci koji su tijekom 2018. godine umanjivali osnovicu za obračun doprinosa na plaću (koji su to pravo ostvarili na umanjenu osnovicu prema čl. 2. st. 4. Zakona) mogu i nadalje umanjivati osnovicu za obračun doprinosa na plaću, ali na sljedeći način:

  • pri isplati minimalne plaća za 2019. godinu osnovica za obračun doprinosa na plaću se umanjuje za 50% minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun,
  • pri isplati minimalne plaća za 2020. godinu osnovica za obračun doprinosa na plaću će se umanjivati za 25% minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće.

Budući se za razdoblje od 1. siječnja 2019. obračunava i plaća samo doprinos za zdravstveno osiguranje (16,5%) kao doprinos na plaću, slijedi da će se taj doprinos, za radnika koji radi puno radno vrijeme, obračunati na osnovicu od 1.875,00 kn što iznosi 309,38 kn.

Podsjećamo da se mogućnost umanjenja osnovice ne odnosi na radnika koji je kod poslodavca istodobno i član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge (čl. 2. st. 7. Zakona).

Dakle, poslodavci koji u 2018. godini nisu pri isplati minimalne plaće koristili mogućnost umanjenja osnovice za obračun doprinosa, ne mogu tu mogućnost koristiti u 2019. godini.

U iznos minimalne plaće se i nadalje ne  ubrajaju povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. To znači da se na navedene primitke, naknade bolovanja koje se isplaćuju na teret poslodavca kao i na ostale primitke propisane čl. 22. Zakona o doprinosima mora obračunati doprinos za zdravstveno osiguranje na ukupno isplaćeni iznos.

Imate li nedoumica u vezi obračuna poreza i doprinosa na primanja radnika, direktora ili članova uprave?

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Znate li gdje možete pronaći sve ažurirane porezne propise i sva relevantna mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave?

 

 

Natrag