Obveza naplaćivanja vrećica od 1.1.2019.

Dana 1. siječnja 2019. stupaju na snagu odredbe čl.14.a Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 85/15 – 116/17) prema kojima prodavatelj mora:

  • sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda, a
  • na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje potrošačima istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

Lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona.

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane.

Prodavatelj (trgovac), u smislu ovog Pravilnika, je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu proizvode u ambalaži, ambalažne materijale i ambalažu čini dostupnim na tržištu na području Republike Hrvatske. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač.

 

Detaljnije o obvezi naplaćivanja vrećica i plaćanju naknade za zbrinjavanje otpada pročitajte u časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/18 (rubrika Gospodarstvo) u člancima:

 

Pročišćeni tekst Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži možete pronaći u TEB-ovom priručniku o trgovačkom poslovanju (PTP)

 

 

 

 

 

Natrag