arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Snimke webinara

SNIMKA WEBINARA: Nove mjere - skraćivanje radnog vremena od 1.6. do 31.12., potpora mikropoduzetnicima za srpanj 2020. i nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

SNIMKA WEBINARA: Nove mjere - skraćivanje radnog vremena od 1.6. do 31.12., potpora mikropoduzetnicima za srpanj 2020. i nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Skraćivanje radnog vremena - nova mjera od 1.6. do 31.12.2020.; Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) mikropoduzetnicima za srpanj 2020.; Primjena potpore „skraćivanje radnog vremena“ s gledišta Zakona o radu.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Dinko Lukač i Vedran Jelinović

Trajanje webinara: 2 sata i 24 minute

Webinar je snimljen 8.7.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Poslovna spajanja i računovodstvo goodwilla

SNIMKA WEBINARA: Poslovna spajanja i računovodstvo goodwilla

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Oblici poslovnih spajanja; Pravni aspekt poslovnih spajanja; Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI; Primjena metode stjecanja; Računovodstvo goodwilla; Pripremne radnje u računovodstvu; Primjeri poslovnih spajanja; Porezni aspekt poslovnih spajanja.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 4 sata i 50 minuta

Webinar je snimljen 7.7.2020.

Cijena 600,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Specifičnosti kod popunjavanja Obrasca JOPPD

SNIMKA WEBINARA: Specifičnosti kod popunjavanja Obrasca JOPPD

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Ispravak i dopuna JOPPD obrasca; Isplate bivšim radnicima i nasljednicima; Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice.

Predavačica: TEB-ova glavna urednica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
Trajanje webinara: 1 sat i 12 minuta

Webinar je snimljen 26.6.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Izdaci za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu

SNIMKA WEBINARA: Izdaci za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Što se smatra službenim putovanjem; Ispostavljanje putnog naloga – obvezni podaci; Pravo na naknadu troškova službenog putovanja; Primjeri obračuna dnevnica (neoporeziva/oporeziva, puna/umanjena); Ostali troškovi službenih putovanja (vjerodostojna dokumentacija); Isplata predujma za službeno putovanje; Troškovi službenih putovanja vanjskih suradnika kod poduzetnika i neprofitnih organizacija; Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu; Primjeri iskazivanja troškova službenih putovanja u JOPPD obrascu – troškovi koji se ne iskazuju u JOPPD obrascu; Način isplate troškova službenih putovanja.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko
Trajanje webinara: 1 sat i 10 minuta

Webinar je snimljen 25.6.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Ugostiteljstvo i turizam - PDV i fiskalizacija - novosti i druga aktualna pitanja

SNIMKA WEBINARA: Ugostiteljstvo i turizam - PDV i fiskalizacija - novosti i druga aktualna pitanja

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: novosti u sustavu fiskalizacije od 1.1.2020.; PDV i fiskalizacija u turizmu i ugostiteljstvu; oporezivanje usluga putničkih agencija; plaćanje i naplata ugostiteljskih i turističkih usluga.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac

Trajanje webinara: 2 sata i 45 minuta

Webinar je snimljen 19.6.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Automobili i plaća u naravi

SNIMKA WEBINARA: Automobili i plaća u naravi

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod poduzetnika; porezno priznavanje troškova korištenja službenih osobnih automobila kod poduzetnika; evidentiranje prodaje službenih osobnih automobila i oporezivanje PDV-om kod poduzetnika; evidentiranje automobila u proračunskom računovodstvu; plaća u naravi; drugi dohodak u naravi.

Predavači: TEB-ov viši savjetnici Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 3 sata i 56 minuta

Webinar je snimljen 17.6.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Godišnji odmori

SNIMKA WEBINARA: Godišnji odmori

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Svi polaznici webinara ostvaruju pravo na 50% popusta prilikom kupnje TEB-ovog priručnika "Pravo na godišnji odmor".

Kratki opis webinara: Vezano uz pravo radnika na godišnji odmor, ušli smo u razdoblje u kojem se radnicima mora omogućiti korištenje preostalog godišnjeg odmora iz prethodne godine, te izraditi plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu (u nekim djelatnostima i ranije). Budući da većina pravila ima svoje iznimke i posebne situacije, tako je i s pravom na godišnji odmor. Na ovom webinaru TEB-ovi savjetnici sudionicima prikazuju normativne i praktične aspekte prava godišnji odmor.

Predavači: TEB-ov viši savjetnici Vedran Jelinović i Dinko Lukač

Trajanje webinara: 2 sata i 26 minuta

Webinar je snimljen 9.6.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

SNIMKA WEBINARA: Dugotrajna nefinancijska imovina za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Novi način knjigovodstvenog priznavanja sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine male vrijednosti zahtijeva i drugačije planiranje rashoda za nabavu te imovine (drugačiju ekonomsku klasifikaciju). Na ovome webinaru obradit će se navedene novosti, evidentiranje drugih poslovnih događaja s dugotrajnom nefinancijskom imovinom te porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić i Irena Slovinac

Trajanje webinara: 3 sata i 6 minuta

Webinar je snimljen 20.5.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje naknada po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje naknada po ugovoru o djelu i ugovoru o autorskom djelu

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Na webinaru putem velikog broja praktičnih primjera obrađujemo teme oporezivanja naknada po ugovoru o djelu i autorskom djelu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač

Trajanje webinara: 2 sata i 13 minuta

Webinar je snimljen 19.5.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Porezni i računovodstveni tretman prometa nekretnina

SNIMKA WEBINARA: Porezni i računovodstveni tretman prometa nekretnina

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Prodaja novoizgrađenih građevina prije prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja građevina u razdoblju do dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja građevina nakon proteka dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja - Prodaja zemljišta - Ispravak pretporeza kod prodaje nekretnina

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 2 sata i 13 minuta

Webinar je snimljen 18.5.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV