arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Snimke webinara

SNIMKA WEBINARA: Ovrha na plaći u uvjetima pandemije na primjerima iz prakse

SNIMKA WEBINARA: Ovrha na plaći u uvjetima pandemije na primjerima iz prakse

Cijena prije popusta iznosila je 300,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 210,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 150,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 90,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kao i u ostalim sferama poslovnog svijeta, epidemija uzrokovana koronavirusom utjecala je na poduzimanje određenih mjera vezanih uz ovršne postupke. U tom smislu donesene su preporuke nadležnog ministarstva, postignuti sporazumi s bankama, ali i dopune zakona temeljem kojih se zastalo s ovrhama po računima fizičkih osoba.
S obzirom na pitanja iz prakse što je s pokretanjem ovršnih postupaka u vrijeme epidemije COVID-19, prekidaju li posebne okolnosti tijek zastare potraživanja, teku li zatezne kamate u posebnim okolnostima, na koji način isplaćivati plaću radnicima za vrijeme trajanja zastoja ovrhe kod Fine, koje ovrhe se nastavljaju provoditi i dalje, te što je s ovrhom na plaći, teme su o kojima govorimo na ovom webinaru.

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović

Trajanje webinara: 1 sat i 10 minuta

Webinar je snimljen 22.4.2020.

Cijena 210,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: NOVE mjere za očuvanje radnih mjesta, oslobođenje/odgoda plaćanja poreza i doprinosa, novi rokovi za financijske izvještaje i dr.

SNIMKA WEBINARA: NOVE mjere za očuvanje radnih mjesta, oslobođenje/odgoda plaćanja poreza i doprinosa, novi rokovi za financijske izvještaje i dr.

Cijena prije popusta iznosila je 750,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 525,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 375,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 225,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Novi Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije; Potpore za očuvanje radnih mjesta – COVID 19; Oslobođenja/odgoda plaćanja poreza na dohodak i doprinosa prema OPZ-u i Pravilniku; Ostale izmjene zakonskih propisa uz obustavu/odgodu plaćanja određenih davanja; Troškovi prijevoza u posebnim okolnostima; Nove mjere za podmirenje poreza na dobit i PDV-a prema OPZ-u i Pravilniku; Radni odnosi u uvjetima pandemije; Privremena nesposobnost za rad; Provođenje ovrhe na plaći i obveze poslodavca.

Predavači: TEB-ove savjetnice/savjetnici mr.sc. Mladen Štahan, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, mr. sc. Ida Dojčić, Vedran Jelinović i Ljubica Đukanović

Trajanje webinara: 4 sata i 45 minuta

Webinar je snimljen 15.4.2020.

Cijena 525,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Nove mjere i porez na dohodak - plaće, neoporezivi primici, dividende i dr.

SNIMKA WEBINARA: Nove mjere i porez na dohodak - plaće, neoporezivi primici, dividende i dr.

Cijena prije popusta iznosila je 850,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 595,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 425,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 255,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: JOPPD – ispravci i dopune; Novi neoporezivi primici; Isplata dividende i udjela u dobiti; Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa; Rad umirovljenika bez obustave mirovine; Oslobođenja od doprinosa na plaću; Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom i isplata plaće; Odgoda/obročna otplata poreza i doprinosa.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr.sc. Mirjana Paić Ćirić i Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Trajanje webinara: 3 sata i 19 minuta

Webinar je snimljen 31.3.2020.

Cijena 595,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

SNIMKA WEBINARA: Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Cijena prije popusta iznosila je 650,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 455,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 325,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 195,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Računovodstvene aktualnosti; Plaće i materijalna prava zaposlenika u javnom sektoru i JLP(R)S-ima; Godišnji odmori.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić i Ljubica Đukanović

Trajanje webinara: 3 sata i 23 minute

Webinar je snimljen 24.3.2020.

Cijena 455,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2019.

SNIMKA WEBINARA: Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2019.

Cijena prije popusta iznosila je 800,00 kn.

- Cijena s popustom iznosi 560,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za pretplatnike FIP-a iznosi 400,00 kn.
- Cijena s dodatnim popustom za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja iznosi 240,00 kn.

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 200,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit; Financijski izvještaji za 2019. kao osnova za sastavljanje PD obrasca; Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit; Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak; Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD); Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN); Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba; Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr.sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Trajanje webinara: 5 sati i 10 minuta

Webinar je snimljen 20.3.2020.

Cijena 560,00 kn * u sve cijene je uključen PDV