arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Snimke webinara

SNIMKA WEBINARA: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

SNIMKA WEBINARA: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH; Uloga i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajne jedinice RH ; Slučajevi sa sumnjom na pranje novca - primjeri iz prakse za revizorska društva i nadzor; Registar stvarnih vlasnika - upis i korištenje podataka ; Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i pristupa temeljen na rizicima (RBA); Mjere dubinske analize i razina PN/FT rizika; Politički izložene osobe; Obveza i program stručnog osposobljavanja i izobrazbe; Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije; Međunarodne mjere ograničavanja i spječavanje financiranja proliferacije; Evaluacija sustava SPN/FT u RH od strane MONEYVAL-a

SVI POLAZNICI dobiti će potvrdu da su za 2020. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Molimo da u prijavnicu svakako unesete točne podatke, kako bi mogli izdati ispravne potvrde o obavljenoj edukaciji.

Predavači:

Ivica Maros, dipl.iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
Ante Biluš, dipl. iur., pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

Trajanje webinara: 5 sati i 20 minuta

Webinar je snimljen 24.9.2020.

Cijena 850,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Evidentiranje šteta uzrokovanih potresom i/ili poplavom kod proračuna i proračunskih korisnika

SNIMKA WEBINARA: Evidentiranje šteta uzrokovanih potresom i/ili poplavom kod proračuna i proračunskih korisnika

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Evidentiranje štete (potpune ili djelomične) na kratkotrajnoj i dugotrajnoj imovini nastalih usljed priprodnih nepogoda (potresa ili poplava)

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko, dipl.oec.

Trajanje webinara: 54 minuta

Webinar je snimljen 17.9.2020.

Cijena 250,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Praktikum: Porez na dobit – smanjenje predujmova za 2020., oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza zbog posebnih okolnosti i ostale aktualnosti

SNIMKA WEBINARA: Praktikum: Porez na dobit – smanjenje predujmova za 2020., oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza zbog posebnih okolnosti i ostale aktualnosti

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Porez na dobit – obveza za 2019. i predujmovi za 2020.; Korištenje poreznih mjera zbog smanjenja poduzetničke aktivnosti; Najavljene izmjene u oporezivanju dobiti

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Trajanje webinara: 1 sat i 21 minuta

Webinar je snimljen 15.9.2020.

Cijena 350,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Praktikum: Isplata plaća po sudskim presudama

SNIMKA WEBINARA: Praktikum: Isplata plaća po sudskim presudama

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Isplata plaća po sudskoj presudi; Isplata plaća za protekla porezna razdoblja bez sudske presude

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač

Trajanje webinara: 1 sat i 37 minuta

Webinar je snimljen 11.9.2020.

Cijena 500,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike

SNIMKA WEBINARA: Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacijski materijal po cijeni od 125,00 kn (za kupnju samo prezentacijskog materijala narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Jedna osoba iz pravne osobe koja sa TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja ima pogodnost slušati snimku webinara bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. podmirena.

Kratki opis webinara: Najava izmjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu, izmjene Računskog plana; Proračunsko planiranje za 2021. – 2023.; Informacija o novom Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima; Dostava adrese elektroničke pošte registarskom sudu; Uključivanje u sustav e-komunikacija pri Ministarstvu pravosuđa; Prestanak zastoja ovrhe; Pravna zaštita u postupku zapošljavanja u javnim službama

Predavačice: TEB-ove savjetnice: Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić

Trajanje webinara: 2 sata i 42 minute

Webinar je snimljen 10.9.2020.

Cijena 600,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i prigodne nagrade (ne)oporezivi primici, obračun i iskazivanje u JOPPD

SNIMKA WEBINARA: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i prigodne nagrade (ne)oporezivi primici, obračun i iskazivanje u JOPPD

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor; Prigodne nagrade i dar u naravi

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Trajanje webinara: 1 sat i 20 minuta

Webinar je snimljen 9.9.2020.

Cijena 300,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Reprezentacija - porezni tretman (PDV, porez na dobit i porez na dohodak)

SNIMKA WEBINARA: Reprezentacija - porezni tretman (PDV, porez na dobit i porez na dohodak)

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Reprezentacija kao poslovni izdatak; Reprezentacija i PDV; Reprezentacija i porez na dohodak

Predavačica: TEB-ova savjetnica: Ida Dojčić

Trajanje webinara: 1 sat i 35 minuta

Webinar je snimljen 4.9.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Knjiženje potpora za očuvanje radnih mjesta, odgoda i oslobođenja poreza i drugih davanja

SNIMKA WEBINARA: Knjiženje potpora za očuvanje radnih mjesta, odgoda i oslobođenja poreza i drugih davanja

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Knjiženje plaća i potpora u 2020. za očuvanje radnih mjesta u određenim djelatnostima te potpore za skraćivanje radnog vremena i potpore za mikro poduzetnike; Evidentiranje PDV-a u slučaju korištenja mjera za plaćanje poreza.

Predavačica: TEB-ova savjetnica: Irena Slovinac

Trajanje webinara: 1 sat i 35 minuta

Webinar je snimljen 3.9.2020.

Cijena 360,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje PDV-om i evidentiranje usluga primljenih iz inozemstva

SNIMKA WEBINARA: Oporezivanje PDV-om i evidentiranje usluga primljenih iz inozemstva

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Na webinaru prikazujemo način na koji način, i uz primjenu kojih pravila, se oporezuju usluge primljene od inozemnih poreznih obveznika neovisno o tome dolaze li oni iz drugih država članica EU ili trećih zemalja. Također, na praktičnim primjerima prikazujemo kako se predmetne usluge evidentiraju u poslovnim knjigama te poreznim evidencijama i prijavama.

Predavač: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Trajanje webinara: 2 sata i 10 minuta

Webinar je snimljen 28.8.2020.

Cijena 400,00 kn * u sve cijene je uključen PDV

SNIMKA WEBINARA: Rad studenata/učenika putem posrednika i oporezivanje

SNIMKA WEBINARA: Rad studenata/učenika putem posrednika i oporezivanje

Cijena uključuje snimku, pisani materijal i tri pisana pitanja.

Moguće je kupiti samo prezentacije u pdf. formatu po cijeni od 100,00 kn (za kupnju samo prezentacije u pdf. formatu narudžbu poslati na e-mail adresu: teb@teb.hr).

Kratki opis webinara: Na ovom webinaru govorimo o mogućnostima rada studenata i učenika putem posrednika te načinu oporezivanja naknada koje im se isplaćuju.

Predavač: TEB-ov savjetnici: Dinko Lukač

Trajanje webinara: 1 sat i 17 minuta

Webinar je snimljen 27.8.2020.

Cijena 250,00 kn * u sve cijene je uključen PDV