U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/24 objavljen je članak "Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana". Autorica članka je Mladenka Karačić.

Proračunski korisnici državnog proračuna i JLP(R)S-a te izvanproračunski korisnici državnog proračuna i JLP(R)S-a prve skupine obvezni su sastaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana. Proračunski korisnici polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 31. srpnja dostavljaju upravljačkom tijelu sukladno aktima kojima je uređen njihov rad, a nakon toga nadležnom razdjelu državnog proračuna odnosno nadležnom upravnom tijelu JLP(R)S-a. Izvanproračunski korisnici polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 31. srpnja dostavljaju nadležnom razdjelu državnog proračuna odnosno nadležnom upravnom tijelu JLP(R)S-a.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana daje se obrazloženje općeg dijela, a od posebnih izvještaja daje se izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U članku se pojašnjava sastavljanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2024.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag