Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2024.

Poštovani pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi",

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2024.

Kako biste na vrijeme imali sve potrebne informacije i upute za sastavljanje poreznih prijava za 2023., ali i bili upoznati s izmjenama odnosno novim pravilnicima i drugim temama, iz ovoga broja izdvajamo:

Aktualno:

 • Izmjene Pravilnika o PDV-u
 • Novi podzakonski akti temeljeni na Zakonu o proračunu

Financije:                                          

 • Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2023
 • Evidentiranje napojnica
 • Odgođena porezna imovina i obveze za 2023.
 • Računovodstvo troškova rezerviranja

Porezi: 

 • Sastavljanje Prijave poreza na dobit za 2023.
 • Godišnja prijava poreza na dohodak i poseban postupak

Doprinosi:

 • Umanjenje osnovice za I. stup MO
 • Osnovice doprinosa za 2024.
 • Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. – obveznici poreza na dohodak

Proračunsko:

 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Od ostalih tema ističemo:

 • Novi Zakon o državnim službenicima
 • Obavještavanje potrošača o visini povratne naknade
 • Neprofitni:
  • Obračun poreza na dobit za 2023. kod neprofitnih organizacija
 • Poslovanje obrtnika:
  • Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2023. godinu

Podsjećamo da je uz naš časopis br. 1/24 tiskan TEB-ov Poslovni info br. 1-2/24, TEB-ov podsjetnik, koji sadržava sve potrebne podatke za obračun plaće, doprinosa, uplatne račune, nove neoporezive iznose u 2024., rokove podnošenja propisanih obrazaca i dr.

Putem gore navedene poveznice, svi pretplatnici na internet izdanje časopisa putem svojih korisničkih podataka već sada mogu pročitati kompletno izdanje novog broja FIP-a, dok svi ostali korisnici naših internet stranica mogu pročitati sažetke svih članaka.

Zahvaljujemo vam ako ste u međuvremenu uplatili pretplatu za 2024. godinu. A ako još niste, molimo Vas da ju uplatite na TEB-ov račun ili nam dostavite narudžbenicu, jer ćemo  časopis dostaviti samo pretplatnicima koji obnove pretplatu što se odnosi i na mogućnost korištenja telefonskog servisa.


Vaš TEB

Natrag