Novi radni odnos tijekom mjeseca i umanjenje osnovice MO I. stup

Od 1. prosinca 2023. na snazi su nove odredbe Zakona o doprinosima, koje propisuju umanjenje osnovice doprinosa za mirovinsko osiguranje (MO I. stup) za one osiguranike po osnovi radnog odnosa čija ukupna mjesečna bruto plaća ne prelazi iznos od 1.300,00 eura. Pritom, za mjesečne plaće do 700,00 eura (npr. rad u nepunom radnom vremenu) umanjenje iznosi 300,00 eura, a za plaće od 700,01 eura do 1.300,00 eura, umanjenje se utvrđuje primjenom propisane formule: 0,5 x (1.300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec).

Za radnike koji istovremeno rade kod dva ili više poslodavaca, umanjenje se utvrđuje razmjerno udjelu obračunate plaće kod pojedinog poslodavca u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca, i to ili na temelju mjesečne izjave radnika o obračunatim plaćama kod ostalih poslodavaca za određeni mjesec ili prema podacima Porezne uprave ako radnik ne dostavi izjavu. Dakle, korištenje umanjenja osnovice temeljem izjave je opcionalno, odnosno koristiti će se samo ako radnik sam izabere da mu se na taj način utvrđuje iznos umanjenja osnovice.

Međutim, u nekim situacijama je mjesečna izjava obvezna, odnosno nije moguće bez izjave koristiti umanjenje osnovice. Tako, prema izričitoj odredbi Zakona o doprinosima (čl. 21.a st. 6.), ako se za osiguranika tijekom mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa, za korištenje umanjenja osiguranik mora dati izjavu svim svojim poslodavcima.

Dakle, u slučaju kada radnik tijekom mjeseca mijenja poslodavca, kod obračuna plaće za odrađeni dio tog mjeseca i prethodni i novi poslodavac umanjenje mogu primijeniti samo ako im je radnik dostavio izjavu o obračunatom iznosu plaće kod drugog poslodavca. Stoga, u navedenom slučaju, uvid u podatke Porezne uprave neće biti omogućen.

Isto je postupanje i u slučaju kada bi radnik zaposlen na puno radno vrijeme tijekom mjeseca sklopio ugovor o dodatnom radu s drugim poslodavcem. Također, i za radnika koji je zaposlen kod jednog poslodavca u nepunom radnom vremenu, a tijekom mjeseca sklopi novi ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem, umanjenje osnovice za taj mjesec može se primijeniti samo na temelju izjave.

O postupanju u situacijama kada radnik ima više poslodavaca, a izjavu ne bi dostavio svim poslodavcima, Porezna uprava očitovala se mišljenjem (Kl. 410-01/24-01/138, Ur. br. 513-07-21-01-24-2, od 31.1.2024.)  čiji zaključni dio prenosimo u nastavku:

….“Slijedom navedenog, ako radnik uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa u mjesecu za koji se radi obračun plaće te izjavu o visini bruto plaće kod svih poslodavaca ne dostavi svim poslodavcima već pojedinom, onaj poslodavac koji je zaprimio izjavu, postupajući u dobroj vjeri, utvrđuje iznos umanjenja mjesečne osnovice na temelju izjave i u polje 7.2. Obrasca JOPPD stavlja oznaku 3. Međutim, onaj poslodavac koji nije zaprimio izjavu radnika, također postupajući u dobroj vjeri, ne utvrđuje iznos umanjenja i u polje 7.2. Obrasca JOPPD stavlja oznaku 0.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag