Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2023.

Temeljem izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koje su stupile na snagu 1.1.2023. (Nar. nov., br. 114/22) kao referentna stopa za obračun zakonskih zateznih kamata primjenjuje se od 1.1.2023. kamatna stopa koju je Europska središnja banka (u nastavku: ESB) primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. U svakom narednom polugodištu primjenjuje se ona referentna stopa koja je važeća na dan 1.1. odnosno 1.7. tekuće godine. Od 21.12.2022. ESB je odredila ovu kamatnu stopu u visini od 2,5%.

Stopa zateznih kamata

Slijedom tog podatka, u razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. primjenjuje se stopa zateznih kamata u visini od 10,5% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (2,50 + 8 prema čl. 3. toč. 19. i 20. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Nar. nov., br. 108/12 – 114/22), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava(2,50 + 8 prema čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, Nar. nov., br. 45/05 – 114/22).

Na ostale odnose (koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava) primjenjuje se u istom razdoblju stopa zakonske zatezne kamate u visini od 5,50% (2,50% + 3 prema čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, Nar. nov., br. 45/05 – 156/22-Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Tablica 1 – Prikaz stopa zakonskih zateznih kamata počevši od 11.9.1996. do 1.8.2015

Tablica 2 – Prikaz stopa zakonskih zateznih kamata počevši od 1.8.2015. do 30.6.2023.


Stopa ugovornih kamata

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. najviša ugovorna kamatna stopa u odnosima između osoba od kojih barem jedna nije trgovac iznosi 8,25 % (5,50 + 0,5 X 5,50). Ako su u ovim odnosima kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 1,375% (5,50 X 0,25).

U istom razdoblju najviša ugovorna kamatna stopa između trgovaca, odnosno trgovca i osobe javnog prava iznosi 18,375% (10,5 + 0,75 X 10,5). Ako su između trgovaca kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi polovina stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 2,75% (5,50 X 0,5). Ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primijenit će se najviša dopuštena kamatna stopa.

Prema čl. 20.a Zakona o potrošačkom kreditiranju maksimalna efektivna kamatna stopa (u nastavku: EKS) za potrošačke kredite sukladno tome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda, a maksimalna EKS za stambene kredite sukladno tome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata. To znači da u razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. maksimalna EKS za potrošačke kredite iznosi 7,5 %, a maksimalna EKS za stambene kredite iznosi 5,5%.

O pravnom, poreznom, i računovodstvenom aspektu zateznih i ugovornih kamata pročitajte više u FIP-u, br. 8/20.

 

Natrag