Javna objava financijskih i revizorskih izvještaja neprofitnih organizacija

Sve neprofitne organizacije (u nastavku ponegdje: NO) obvezne su sastavljati financijske izvještaje. Pritom one NO koje vode dvojno knjigovodstvo sastavljaju polugodišnje i godišnje, a one NO koje vode jednostavno knjigovodstvo samo godišnje financijske izvještaje. Financijski izvještaji predaju se Fini koju je Ministarstvo financija ovlastilo za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.

Javna objava GFI

Godišnji financijski izvještaji svih[1] NO javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija. Stoga Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija[2] propisuje da NO čiji su godišnji financijski izvještaji javno objavljeni putem Registra neprofitnih organizacija nije dužna dostavljati iste na zahtjev.[3]

Registar neprofitnih organizacija (RNO) je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstava proračuna. RNO vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva financija.[4]

Objava revizorskih izvještaja

Neprofitne organizacije koje su obveznice revizije godišnjih financijskih izvještaja dužne su do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.[5]

Koja NO je obveznik revizije/skraćene revizije?

Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj – 2022. godini imala ukupan prihod od 3 do uključivo 10 milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu financijskih izvještaja za 2023., koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj – 2022. godini imala ukupan prihod iznad 10 milijuna kuna podliježu reviziji financijskih izvještaja za 2023. koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Neprofitna organizacija koja će u ovoj - 2023. godini imati ukupan prihod od 398.168,43 eura do uključivo 1.327.228,08 eura, podliježe revizijskom uvidu financijskih izvještaja za 2024., a neprofitna organizacija koja će u 2023. imati ukupan prihod iznad 1.327.228,08 eura podliježe reviziji financijskih izvještaja za 2024.

[1] osim izvještaja sindikata i udruga poslodavaca

[2] Nar. nov., br. 121/14 i 114/22

[3] Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti godišnje financijske izvještaje zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

[4] https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/registar-neprofitnih-organizacija/118

[5] Ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca. Sindikati i udruge poslodavaca dužni su do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu financija revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu. Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag