Izmjene ZOR-a za mikro i male poduzetnike

Cilj nedavno objavljenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje: ZOR) je daljnje usuglašavanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Iako ovim izmjenama nisu obuhvaćene sve potrebne promjene, ZOR je u ovom koraku dopunjen zahtjevima izmijenjenih Direktiva (EU) vezano za obveznike objavljivanja informacija o porezu na dobit, sadržaju i odgovornosti za to izvješće, ali i odredbama za objavu nefinancijskog izvješća. Osim toga, izmjenama ZOR-a propisana je mogućnost korištenja funkcijske i prezentacijske valute različite od eura te postupanje s tečajnim razlikama, a novosti ima i za kreditne unije, ovlaštene revizore i dr.

Promjene kod izvještavanja o porezu na dobit odnose se na velike poduzetnike koji ostvaruju prihode i konsolidirane prihode u iznosu iznad 750 milijuna eura, a nefinancijsko izvješće dužni su sastavljati samo veliki poduzetnici, subjekti od javnog interesa i matice grupa koji na datum bilance imaju prosječan broj radnika od 500 ili više.

O najvažnijim promjenama koje se odnose na veće poduzetnike, zainteresirani čitatelji mogu pročitati u članku autorica Ivane Ravlić Ivanović i  Amalije Jurin: „Prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu – najvažnije novosti“ koji smo objavili u FIP-u br. 6/23, a o svim novostima detaljno ćemo pisati u narednim brojevima FIP-a.

Zakon o izmjenama i dopunama ZOR-a propisuje novosti i za mikro i male poduzetnike, o čemu je kratko napisano u nastavku.

Obrisan je pojam „trgovac pojedinac“

Izmjenama ZOR-a iz definicije poduzetnika uklonjen je pojam „trgovac pojedinac“, koji je ukinut i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

Poslovna godina kod prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije

Do sada je bilo propisano da se poslovnom godinom smatraju i izvještajna razdoblja kraća od 12 uzastopnih kalendarskih mjeseci ako su posljedica osnivanja poduzetnika, statusne promjene, promjene poslovne godine, te likvidacije ili stečaja. Izmjenama ZOR-a ova odredba o poslovnoj godini proširena je i na prestanak poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije.

Knjigovodstvene isprave i bolja identifikacija sudionika poslovnih događaja

Izmjenama ZOR-a dopunjene su odredbe koje se odnose na opis sadržaja i identifikaciju sudionika poslovnih događaja u knjigovodstvenim ispravama. Naime, i do sada je bilo propisano da knjigovodstvena isprava treba sadržavati opis sadržaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja, a izmjenama se dodatno propisuje da sadržaj knjigovodstvene isprave treba dopuniti i osobnim podacima sudionika u transakciji. Osobni podaci trebaju biti primjereni, bitni i ograničeni na nužno za postizanje bolje identifikacije, pri čemu treba voditi računa i o propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

OSFI priprema HSFI za društva u stečaju i likvidaciji i bilješke za mikro i male poduzetnike

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (OSFI) do sada je imao 9 članova, a izmjenama ZOR-a utvrđeno je da ih treba imati 11.

OSFI će donijeti novi hrvatski računovodstveni standard (HSFI) za društva u stečaju i likvidaciji, kojim će propisati pravila i godišnji financijski izvještaji za ta društva, koji se neće zasnivati na načelu neograničenog vremena poslovanja. Osim toga, prema najavi iz obrazloženja uz nacrt prijedloga izmjena ZOR-a, OSFI će radi standardizacije izvještavanja izraditi poseban obrazac za izradu bilješki mikro i malih poduzetnika, koji bi trebao pomoći kod izrade tog obveznog godišnjeg financijskog izvještaja.

Primjena izmjena ZOR-a

Pojedine odredbe prema Prijedlogu ZOR-a trebale bi stupiti na snagu osam dana po objavi, a sve s 1.1.2024. godine.

Koje još novosti očekuju računovođe?

U narednom razdoblju promijenit će se  Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je ministar financija dužan još ove godine uskladiti s navedenim izmjenama ZOR-a. Osim toga, budući ovim izmjenama Zakona nisu obuhvaćena sva potrebna usuglašavanja hrvatskog računovodstvenog okvira s EU zahtjevima, uskoro nas očekuju i druge izmjene ZOR-a.

1. Izvješćivanje o održivosti

ZOR će već slijedeće godine trebati dopuniti s odredbama o izvješćivanju o održivosti, jer će pojedini veliki poduzetnici (i matice grupa) koji su subjekti od javnog interesa biti dužni izraditi ovo izvješće za razdoblja od 1.1.2024. godine nadalje. Obveza za ostale velike poduzetnike i matice velikih grupa započet će 1.1.2025., a za pojedine male i srednje poduzetnike od 1.1.2026. ili ev. 1.1.2028. godine. Mikro poduzetnici nisu obveznici izrade izvješća o održivosti. Više o ovoj temi možete pročitati u FIP-u br. 7/23, u članku autora Ivice Smiljana: EU Održivi razvoj – zakonodavna regulativa.

 2. Licenciranje ili registracija računovođa?

Iako se pitanje reguliranja računovodstvene struke, odnosno licenciranja ili registracije računovođa (računovodstvenih servisa) u Hrvatskoj već dugo izbjegava, Vlada RH donijela je Akcijski plan, prema kojem će (između ostalog) uvesti mehanizam za pravodobnu identifikaciju računovođa. Naime, Moneyval opetovano ukazuje na taj problem, pa je i u svom zadnjem izvješću ponovo istaknuo da u Republici Hrvatskoj ne postoji obveza licenciranja niti registriranja računovođa (i nekih drugih zanimanja), te da bi Hrvatska trebala provoditi odgovarajući režim i uvesti mehanizam za njihovu pravodobnu identifikaciju, kako bi se spriječio ulazak kriminalaca na odgovorne funkcije u toj djelatnosti. U izvješću se navodi da je Financijski inspektorat predložio uspostavu režima licenciranja računovođa jer je smatrao da bi to poboljšalo transparentnost i nadzor sektora te omogućilo bolje upravljanje i ublažavanje rizika, što međutim nije bilo prihvaćeno radi pritiska dijela računovodstvene struke koja se protivila regulaciji.

Iako se formalno radi o preporuci, u stvari se radi o obvezi s kojom će se Ministarstvo financija morati ozbiljno pozabaviti. Jer Moneyval je nadzorno tijelo Vijeća Europe koje ocjenjuje usklađenost nacionalnih zakonodavstava država članica s glavnim međunarodnim standardima za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i učinkovitosti njihove provedbe, pa su tzv. preporuke nacionalnim tijelima za potrebna poboljšanja njihovih sustava de facto obvezne.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag