Izmjena u računu za uplatu poreza na dobit

Na internet stranicama Porezne uprave dana 2.1.2023. objavljena je informacija o izmjeni u računu za uplatu poreza na dobit koju u nastavku prenosimo u cijelosti.

Skrećemo pozornost da se od 1. siječnja 2023. porez na dobit više ne uplaćuje na račune grada/općine prema sjedištu/prebivalištu poreznog obveznika već u korist računa Državnog proračuna HR1210010051863000160.​ U 'Narodnim novinama' br. 148/22 od 16. prosinca 2022. objavljen je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini kojim su propisane navedene promjene (u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA od 1. siječnja 2023. briše se točka 1.11. Porez na dobit).

Pročišćeni tekst Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag