Hrvatska turistička kartica

Poslodavci mogu svojim radnicima, ali i obrtnici sami sebi, nadoknaditi troškove ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih njihovom odmoru, neoporezivo do 331,81 eura godišnje (2.500,00 kn). Valja istaći da je to samo mogućnost, a ne i obveza poslodavca, osim u slučaju kada je to izričito propisano nekim od izvora radnoga prava.

Navedena je mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u RH propisana Odlukom o uvođenju Mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u RH, a može se koristiti isključivo za plaćanje ugostiteljskih i turističkih usluga koje pružaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za pružanje tih usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnosti i pružanje turističkih usluga.

Tko izdaje Hrvatsku turističku karticu?

Hrvatsku turističku karticu, što je komercijalni naziv za platežnu karticu kojom se omogućava plaćanje prethodno navedenih usluga, izdaje poslovna banka na ime korisnika, s rokom valjanosti od minimalno četiri godine. Pod poslovnom bankom se razumijeva ona banka koja je odabrana za provedbu Mjere temeljem otvorenog javnog poziva za pristupanje provedbi navedene Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu.

Sporazum s Ministarstvom turizma za provođenje ove mjere potpisale su Hrvatska poštanska banka i Podravska banka te su one i nadležne za izdavanje navedene kartice.

Dakle, radnik može izabrati jednu od navedene dvije banke u kojoj će sam otvoriti poseban račun (račun ne otvara poslodavac) te broj računa dostavlja poslodavcu. Uplatitelj novčanih sredstava može, osim poslodavca, biti i sam radnik.

Napominjemo da radnik ne može sa kartice, nakon uplate novčanih sredstava od strane poslodavca, podizati gotov novac niti se karticom može plaćati online.

Tko može primiti karticu?

Karticu mogu prihvatiti sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete i registrirane su za pružanje usluga u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost i pružanje usluga u turizmu (prema NKD-u 2007. razvrstani u 55 – Smještaj, 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 77.34 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora na području RH).

Drugi je uvjet da se na tom mjestu korištenja usluge nalazi elektronički uređaj koji može prihvatiti karticu kao platni instrument za bezgotovinsko plaćanje robe i/ili usluge.

Obveze poslodavca

Poslodavac nema nikakve obveze uz izdavanje kartice osim uplate sredstava sukladno odluci. Poslodavac može isplatiti i manji iznos od propisanog godišnjeg neoporezivog iznosa (331,81 euro), a ako isplati više tada se razlika iznad propisanog iznosa mora preračunati na bruto iznos uz obvezu obračuna propisanih poreza (i prireza) na dohodak te doprinosa za obvezna osiguranja.

Podsjećamo da je radnik obvezan, ako je radio kod dva ili više poslodavaca, dati pisanu izjavu svakom poslodavcu u kojoj će navesti je li primio navedenu naknadu i u kojem iznosu. Međutim, ako poslodavac putem ePorezne ima uvid u isplaćene neoporezive primitke tada ne postoji obveza davanja izjave.

Osim toga, poslodavac je obvezan o isplati neoporezivog iznosa naknade obavijestiti PU podnošenjem obrasca JOPPD pod oznakom 69 (str. B, 15.1 .), a podnosi se na dan isplate, a najkasnije sljedeći radni dan. Oporezivi iznos podliježe plaćanju propisanih davanja te se u JOPPD iskazuje pod oznakom ostalog primitka (6.2. – 0021).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag