Do 19.7.2023. – Obveza pristupa sustavu E-komunikacija svim fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 19.7.2022. (Nar. nov. ,br. 80/22; u nastavku: ZIDZPP) propisana je obveza svih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (čl. 109. st. 1.) Taj rok dakle istječe 19.7.2023. godine.

Riječ je o informacijskom sustavu e-Komunikacija koji je uspostavilo Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Sve potrebne informacije za traženje pristupa i prijavu na ovu uslugu, kao i dokument s često postavljanim pitanjima dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (e-komunikacija). Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge mogu se zatražiti na e-mail adresi ekomunikacija@pravosudje.hr.

Podsjećamo da je rok ispunjenja ove obveza za pravne osobe bio 1.9.2020. o čemu smo tada i pisali.

Zašto je obvezna prijava i što ako se ne izvrši prijava?

Ovu obvezu potrebno je promatrati kroz prizmu čl. 10. ZIDZPP-a. Naime, tom odredbom izmijenjen je čl. 106.a st. 5. ZPP-a tako da isti glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici, punomoćnici iz članka 434.a ovoga Zakona, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici zaposleni u Centru za posebno skrbništvo, pravne osobe te fizičke osobe (obrtnici, liječnici i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.«.

Ako osoba iz stavka 5. ovoga članka podnesak ne podnese u elektroničkom obliku, sud će podnositelju naložiti da u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku. Ako podnositelj ne dostavi podnesak u elektroničkom obliku u određenom roku, smatrat će se da je podnesak povučen.

Važno je naglasiti da se ova obveza primjenjuje i na postupke koji su 19.7.2022. bili u tijeku (čl. 107. st. 1i 2. ZID ZPP-a). 

Iz navedenog se može izvesti sljedeći zaključak.

Ako će se 19.7.2023. pa nadalje fizička osoba (obrtnik, liječnik i dr.) koja obavlja registriranu djelatnost nalaziti u kakvom sporu koji se tiče te djelatnosti, a neovisno od toga je li parnični postupak pokrenut i prije 19.7.2022., morat će sve podneske u parnici podnositi u elektroničkom obliku putem sustava e-komunikacija.

U slučaju da se ne registrira ili je subjekt registriran a ne pošalje tim putem podnesak u postupku, sud će mu naložiti da u roku od 8 dana dostavi podnesak u elektroničkom obliku, a ako ni u tom određenom roku ne dostavi podnesak u elektroničkom obliku, smatrat će se da je podnesak povučen, što može i u pravilu će imati negativan učinak po uspjeh te stranke u postupku.

Mogućnost kupnje snimke webinara: Obvezna e-Komunikacija pravnih osoba sa sudovima (19.2.2021.)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag