U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Obrtničku djelatnost mogu zajednički obavljati dvije ili više fizičkih osoba, pri čemu međusobne odnose između supoduzetnika treba urediti pisanim ugovorom.

Ističemo da se zajednički ostvaren dohodak izravno ne oporezuje porezom na dohodak, već se u odgovarajućem iznosu dijeli na pojedine supoduzetnike, prema prethodno zaključenom ugovoru ili na jednake dijelove, ako ugovor nije zaključen. Prijavu o zajednički utvrđenom dohotku sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti koja se obvezno dostavlja ispostavi Porezne upravi, prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu nositelja, na Obrascu DOH-Z. Krajnji rok za podnošenje DOH-Z za 2021. je 31. siječnja 2022.

U ostvarivanju dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti, svaki od supoduzetnika plaća porez na dio dohotka koji mu pripada od zajedničke samostalne djelatnosti, a koji se utvrđuje u Obrascu DOH.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag