Sezonsko sniženje

Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje, i to:

  • zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca,
  • ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja.

Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od navedenih datuma.

Dana 15.10.2022. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja kojim se detaljnije određuje način provođenja sezonskog sniženja, isticanje cijena tijekom sezonskog sniženja, te mogućnost prodaje preostale robe po sniženoj cijeni.

Isticanje cijena

Tijekom sezonskog sniženja trgovac je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti (novu) sniženu cijenu i najnižu cijenu koju je primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja.

Ako trgovac tijekom istog sezonskog sniženja istom proizvodu cijenu postupno i bez prekida smanjuje, ističe se najniža cijenu koju je primjenjivao tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja i novu sniženu cijenu. Navedeno se ne primjenjuju na oglašavanje usluga i ugovore o pružanju usluga sklopljene izvan poslovnih prostorija i na daljinu.

Ako bi sniženja bila prekinuta vremenskim razdobljem, u tom slučaju svako naredno sniženje smatra se kao "novo" sezonsko sniženje, te se razdoblje od 30 dana radi utvrđivanja najniže cijene računa od početka provedbe novog sezonskog sniženja.

Što s neprodanom robom?

Ako u razdoblju trajanja sezonskog sniženja nije prodana sva roba, trgovac može nastaviti s prodajom robe po najnižoj sniženoj cijeni sve do isteka zaliha ističući isključivo tu cijenu. Takvu prodaju nije dopušteno oglašavati kao poseban oblik prodaje.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 11/22; Marečić, D.: Isticanje cijena prema novim pravilnicima

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag