Potpore djeci za školovanje do 15. godine

Pravilnikom o porezu na dohodak, kao jedna od vrsta primitaka koji se mogu isplatiti neoporezivo, propisana je i Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, a do iznosa od 1.750,00 kn mjesečno (čl. 6. st. 1. toč. 3.).

O toj potpori, osim dodatne odredbe da se djetetom u smislu te potpore smatra i dijete predškolske dobi, Pravilnik ne sadrži druge posebne odredbe. Međutim, kod navođenja te potpore kao neoporezivog primitka, poziva se na odredbu čl. 9. st. 1. toč. 13. Zakona o porezu na dohodak, koja propisuje da se radi o potpori koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti i uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz čl. 21. Zakona, odnosno primitke koji se smatraju primicima od nesamostalnog rada.

Dakle, potpora djetetu za školovanje do 15. godine života (odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja) može se isplatiti neoporezivo do 1.750,00 kn mjesečno, samo kada takvu potporu isplaćuje poslodavac, i to:

  • djetetu umrlog radnika ili
  • djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, te koji ne ostvaruje primitke koji se smatraju primicima od nesamostalnog rada.

Isplate potpora za školovanje u osnovnoškolskom obrazovanju svoj ostaloj djeci smatraju se oporezivim primicima (drugi dohodak, bez obveze doprinosa), s obzirom da je mogućnost neoporezivih iznosa potpora za školovanje odnosno stipendija do propisanih iznosa propisana samo za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima.

Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života do neoporezivog iznosa može se isplatiti i u gotovini, a o isplati iste potrebno je izvijestiti na Obrascu JOPPD. Šifra za taj neoporezivi primitak je 28 – Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (pod 15.1.), a JOPPD se može predati do 15-tog idućeg mjeseca od mjeseca isplate.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag