Oslobođenje od plaćanja trošarine za oružane snage države članice NATO saveza od 1.7.2022.

Od 1.7.2022. na snazi su odredbe čl. 35. st. 1. toč. 6. i 7. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 106/18 – 144/21) koje propisuju oslobođenje od plaćanja trošarine na trošarinske proizvode ako su isti namijenjeni za potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza tj. NATO-a. Navedeno je propisano čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 144/21).

Dakle, od 1.7.2022. trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza različite od države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine i potrebe njihova pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Pročišćeni tekst Zakona o trošarinama koji je na snazi od 1.7.2022. možete pročitati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag