Oslobođenje od plaćanja PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru EU stupilo na snagu 1.7.2022.

Direktivom Vijeća 2006/112/EZ pod određenim je uvjetima predviđeno oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se isporučuju oružanim snagama bilo koje države članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) te za dobra koja uvoze oružane snage bilo koje države članice Sjevernoatlantskog ugovora, kada takve snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim naporima izvan svoje države. Takva oslobođenja nisu bila predviđena u slučaju kada oružane snage država članica EU-a sudjeluju u aktivnostima u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Stoga je donesena Direktiva Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije s učinkom od 1. srpnja 2022.

Direktivom 2019/2235, koja je implementirana u Zakon o PDV-u (čl. 48.), omogućeno je izjednačavanje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a u pogledu obrambenih napora koji se poduzimaju u okviru Europske unije s oslobođenjem od PDV-a koje se primjenjuje na obrambene napore koji se poduzimaju u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Sukladno čl. 48. st. 1. Zakona o PDV-u, od 1.7.2022. plaćanja PDV-a oslobođene su:

  • isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica ili njihova civilnog osoblja te za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (toč. d ),
  • isporuke dobara ili obavljanje usluga u drugu državu članicu namijenjenih oružanim snagama bilo koje države članice koja nije država članica odredišta, za potrebe tih snaga ili njihova civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike( toč. e).

Obrambeni napori, koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Europske unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike obuhvaćaju, među ostalim, vojne misije i operacije, aktivnosti borbenih skupina, uzajamnu pomoć, projekte stalne strukturirane suradnje i sl.

Pročišćeni tekst Zakona o PDV-u koji je na snazi od 1.7.2022. možete pročitati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag