Oslobođenje od PDV-a kod prodaje službenih automobila

Od 1.1.2018. u primjeni je odredba čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 115/16; u nastavku: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u), prema kojoj su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 143/14) koje porezni obveznici nabave do 31. prosinca 2017.

U tom smislu podsjećamo da je zabrana odbitka pretporeza (u cijelosti) prilikom nabave osobnih automobila bila na snazi od 1.3.2012. do 31.12.2017.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a prema čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u primjenjuje se prilikom prodaje osobnih automobila nabavljenih u razdoblju od 1.3.2012. do 31.12.2017., pod uvjetom da je u trenutku njihove nabave poreznom obvezniku, prema tada važećim odredbama čl. 61. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u, odbitak pretporeza bio zabranjen u cijelosti.

U takvim slučajevima porezni obveznici na svojim izlaznim računima, uz sve ostale obvezne elemente iz čl. 79. Zakona o PDV-u, obvezno, sukladno čl. 79. st. 3. Zakona o PDV-u, na izlaznom računu navode i klauzulu o oslobođenju od plaćanja PDV-a, a koja može biti napisana kako slijedi: „Oslobođeno plaćanja PDV-a prema čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 115/16)“.

Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a oslobođenje od plaćanja PDV-a kod prodaje službenog automobila može primijeniti isključivo ako je taj automobil nabavio s obračunanim PDV-om u razdoblju 1.3.2012. – 31.12.2017. u kojem mu je odbitak tog PDV-a bio u cijelosti zabranjen prema tada važećim odredbama čl. 61. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a kod prodaje automobila propisano čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ne može se koristiti bezuvjetno. Ako poreznom obvezniku prilikom nabave automobila u razdoblju od 1.3.2012. do 31.12.2017. pravo na odbitak pretporeza nije bilo zabranjeno prema tada važećoj odredbi čl. 61. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u, mišljenja smo da prodaja takvog automobila podliježe plaćanju PDV-a, bez obzira kada i od koga je taj automobil nabavljen.

To mogu biti situacije u kojima nabava takvog automobila uopće nije bila predmet oporezivanja PDV-om (npr. automobil nabavljen od građanina), kao i situacije u kojima je nabava takvog automobila bila predmet oporezivanja PDV-om, ali je zabrana odbitka pretporeza bila propisana nekom drugom odredbom Zakona o PDV-u (npr. zabrana odbitka pretporeza za tzv. „male porezne obveznike“ iz čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u) ili situacije u kojima je porezni obveznik prilikom nabave automobila odbio pretporez u cijelosti ili djelomično.

Prema tome, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a ne bi mogli primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a prema čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u kod prodaje službenih automobila (evidentiranih kao dugotrajna imovina) u slučajevima:

  • prodaje automobila nabavljenog prije upisa u registar obveznika PDV-a,
  • prodaje automobila nabavljenog od osobe koja nije upisana u registar obveznika PDV-a,
  • prodaje automobila za koji je prilikom nabave odbijen pretporez u cijelosti,
  • prodaje automobila nabavljenog prije 1. ožujka 2012.,
  • prodaje automobila nabavljenog od poreznog obveznika koji je prilikom prodaje primijenio oslobođenje od plaćanja PDV-a,
  • prodaje automobila nabavljenog od preprodavatelja u posebnom postupku oporezivanja marže i
  • prodaje automobila nabavljenog nakon 31.12.2017. uz priznavanje 50% pretporeza.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag