Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji, prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, zapošljavaju najmanje 20 radnika (20 i više) uz određene izuzetke propisane navedenim Zakonom. Ovi su poslodavci obvezni zaposliti osobe s invaliditetom u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih, neovisno o djelatnosti koju obavljaju.

Tablica 1. Tko se (ne)ubraja u ukupan broj radnika

Načini ispunjavanja obveze

Poslodavac utvrđuje broj osoba s invaliditetom koje bi trebao zaposliti na način da pomnoži ukupan broj radnika posljednjeg dana mjeseca sa 3%.

Svoju obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti zapošljavanjem osoba s invaliditetom, zamjenskom kvotom, plaćanjem propisane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom ili kombinacijom prethodno navedenog.

Kada poslodavac zapošljava osobe s invaliditetom potrebno je da su te osobe zaposlene na najmanje pola radnog vremena (najmanje 20 sati tjedno), koje su zaposlene na zadnji dan u mjesecu (moraju biti prijavljene pri HZMO-u na zadnji da u mjesecu) i koje zadovoljavaju uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Kod prijave radnika na HZMO treba u posebnoj rubrici označiti da se radi o osobi s invaliditetom te priložiti dokumentaciju o invaliditetu koA se provjerava kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mjesečna novčana naknada za 2022.

Ako poslodavac nije ispunio obvezu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili nekom od propisanih zamjenskih kvota, tada je obvezan platiti mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 20% minimalne plaće za svaku osobu koju je trebao zaposliti.

Minimalna plaća za 2022. propisana je u iznosu od 4.687,50 kn te je iznos novčane naknade koja se plaća za svaku osobu koju je poslodavac trebao zaposliti 937,50 kn (4.687,50 x 20%). Navedeni iznos se plaća za siječanj 2022. do zaključno za prosinac 2022., i to do kraja mjeseca za prethodni mjesec te se, kao i prošle godine, ne iskazuje u JOPPD obrascu.

Novčana naknada se uplaćuje na račun državnog proračuna:

HR1210010051863000160, poziv na broj: HR 68  5118 – OIB poslodavca

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag