Obveza revizije kod neprofitnih organizacija

Revizija i revizijski uvid

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, kojim je između ostaloga uređena i revizija financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, propisuje da:

  • financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od tri do uključivo deset milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima, dok
  • financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad deset milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Navedeni kriteriji primjenjuju se zaključno s 2022. godinom. 1. siječnja 2023. stupa na snagu Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 114/22) s kojim se mijenjaju odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura i to na način da se iznosi u kunama propisani Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14) zamjenjuju iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Stoga kod utvrđivanja obveze revizije od 2023. vrijede sljedeći kriteriji:

  • financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od 398.168,43 eura do uključivo 1.327.228,08 eura podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima, dok
  • financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad 1.327.228,08 eura podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.

Tako primjerice:

  1. neprofitna organizacija koja će u ovoj godini ostvariti 4 milijuna kn prihoda, a prethodne 2021. godine je ostvarila 2 milijuna kn, nije obveznik obavljanja revizije niti skraćene revizije financijskih izvještaja za ovu, 2022. godinu. Međutim, bez obzira na visinu prihoda koju će ostvariti u 2023. godini, financijski izvještaji za 2023. podliježu obvezi revizijskog uvida. Ukoliko će u 2023. ostvariti više od 398.168,43 eura do uključivo 1.327.228,08 eura prihoda, ponovo će i u 2024. biti obveznik revizijskog uvida u financijske izvještaje;
  2. neprofitna organizacija koja će u 2022. ostvariti 11 milijuna kn prihoda, a prethodne 2021. godine je ostvarila 2 milijuna kn, nije obveznik obavljanja revizije niti skraćene revizije financijskih izvještaja za 2022. Međutim, bez obzira na visinu prihoda koju će ostvariti u 2023. godini, financijski izvještaji za 2023. godinu podliježu obvezi revizije;
  3. neprofitna organizacija koja će u 2022. ostvariti 4 milijuna kn prihoda, a prethodne 2021. godine je ostvarila 11 milijuna kn, obveznik je obavljanja revizije financijskih izvještaja za 2022. godinu. Bez obzira na visinu prihoda koju će ostvariti u 2023., financijski izvještaji za 2023. godinu podliježu obvezi revizijskog uvida;
  4. neprofitna organizacija koja će u 2022. ostvariti 4 milijuna kn prihoda, a prethodne 2021. godine je ostvarila 4 milijuna kn, obveznik je obavljanja revizijskog uvida financijskih izvještaja za 2022. godinu ali ponovno i za 2023. godinu.

Objava na mrežnim stranicama

Neprofitne organizacije obveznice revizije odnosno revizijskog uvida dužne su do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno izvješće o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

Objava revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca.

Obveze sindikata i udruga poslodavaca

Sindikati i udruge poslodavaca dužni su do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu financija revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag