Poštovani,

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec veljaču 2022.

Za ovaj broj FIP-a odabrali smo niz stručnih tema koje će Vam pružiti nove i bitne informacije za Vaše poslovanje, od kojih izdvajamo:

 • Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022. do 30.6.2022.
 • Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa
 • Izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu
 • Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2021.
 • Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima
 • Odgođena porezna imovina i obveze za 2021.
 • Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN za 2021.
 • Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO za 2021.
 • Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti – obveznici poreza na dohodak
 • Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka                                                 
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021.
 • Podsjetnik na obvezu predaje godišnjih izvješća o nepravilnostima
 • Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija
 • Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
 • Samostalna djelatnost - godišnji obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave za 2021.
 • Poduzetnička plaća za 2022. – obračun obveza
 • Primjena osnovica za obračun doprinosa u 2022. godini
 • Primjena novog Pravilnika za obnovu od potresa
 • Intrastat u 2022. godini i dr.

Od članaka koji će biti objavljeni u FIP-u 3 ističemo članak o uvođenju eura s uputama poslodavcima za zamjenu kune eurom,  a ujedno podsjećamo i na webinar PRIPREME ZA UVOĐENJE EURA koji će održati 22.2.2022.

Zahvaljujemo svima koji ste uplatili pretplatu za 2022. godinu čime ste istovremeno ostvarili i pravo korištenja TEB-ovog telefonskog servisa.

A ako još niste uplatili, molimo Vas da ju uplatite na TEB-ov račun ili nam dostavite narudžbenicu, jer ćemo  FIP dostaviti samo pretplatnicima koji obnove pretplatu.

Putem gore navedene poveznice, svi pretplatnici na internet izdanje časopisa putem svojih korisničkih podataka već sada mogu pročitati kompletno izdanje novog broja FIP-a, dok svi ostali korisnici naših internet stranica mogu pročitati sažetke svih članaka.

Natrag