Objavljen je novi broj časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2022.

Poštovani,

iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2022.

Za ovaj broj FIP-a odabrali smo niz stručnih tema koje će Vam pružiti nove i bitne informacije za Vaše poslovanje, od kojih izdvajamo:

 • Novi (stari) rokovi za podnošenje GFI-a za 2021.
 • Događaji nakon datuma bilance
 • Analiza regionalnih učinaka poticanja ulaganja u kontekstu nove Karte regionalnih potpora
 • Izmjene Pravilnika o trošarinama
 • Ispravak pretporeza
 • Kriptovalute i porez na dohodak
 • Autorske naknade nerezidentima
 • Proračun: Pripreme za uvođenje eura
 • Evidentiranje raspodjele rezultata u 2022.
 • Izuzimanja za poduzetničke/nepoduzetničke potrebe obrtnika   
 • Mjera HZZ-a u 2022. – skraćivanje radnog vremena
 • Radno vrijeme i vođenje evidencije radnog vremena mobilnih radnika
 • Digitalizacija postupka kontrole – mirovinsko osiguranje
 • Podugovaranje u postupku javne nabave
 • Prestanak društva po skraćenom postupku

Putem gore navedene poveznice, svi pretplatnici na internet izdanje časopisa putem svojih korisničkih podataka već sada mogu pročitati kompletno izdanje novog broja FIP-a, dok svi ostali korisnici naših internet stranica mogu pročitati sažetke svih članaka.

Hvala Vam na suradnji,
Vaš TEB

Natrag