Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

Pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti nezaposlena osoba ostvaruje u postupku i pod uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18 – 18/22; u nastavku: Zakon).

U članku "Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa u 2022." dali smo pregled bitnih informacija vezanih uz ostvarenje prava na naknadu nakon prestanka radnog odnosa, dok u ovom članku pišemo o uvjetima i načinu ostvarenja tog prava nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.

Prethodni staž kao temeljni uvjet

Da bi nezaposlena osoba stekla pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, mora u trenutku prestanka obavljanja djelatnosti imati prethodni staž u trajanju od najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pod radom se smatra vrijeme obveznog mirovinskog osiguranja ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u RH, pod uvjetom da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja i vrijeme u kojem je mirovala obveza doprinosa.

Rok za podnošenje zahtjeva

Nezaposlena osoba treba se prijaviti i podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) u roku od 30 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno od prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja djelatnosti.

Ako se ovaj rok propusti zbog opravdanog razloga (pri čemu Zakon ne navodi koji bi to bio), zahtjev se može podnijeti u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, ali najkasnije 60 dana od propuštanja roka.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi HZZ-u na jedan od sljedeća tri načina:

  • osobno, u bilo kojoj područnoj službi, područnom uredu, odnosno ispostavi HZZ-a prema mjestu prijavljenog boravišta ili prebivališta;
  • preporučeno poštom uz presliku identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica);
  • skenirano putem e-maila uz presliku osobne dokumentacije (osobna iskaznica, putovnica);

Uz prijavnicu u evidenciju nezaposlenih i zahtjev za novčanu naknadu potrebno je priložiti:

  • dokaz o razlogu prestanka obavljanja djelatnosti
  • dokaz o prosjeku primanja u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja djelatnosti (potvrda porezne uprave) i
  • presliku kartice tekućeg računa banke

Tko nema pravo na novčanu naknadu?

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga. Opravdanim razlozima, po kojima se ostvaruje pravo na naknadu, smatraju se sljedeći razlozi, koji se dokazuju dokazima prikazanim u Tablici.

Tablica – Razlozi prestanka obavljanja djelatnosti po kojima se ostvaruje pravo na naknadu

Visina naknade

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane pomoći čini prosjek osnovice na koju su obračunani i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti. U osnovicu ne ulaze druge novčane potpore ostvarene po posebnim propisima. Ako je osoba ostvarivala takvu potporu, osnovicu čini tromjesečni prosjek razdoblja koje je prethodilo razdoblju novčane potpore ostvarene po posebnim propisima. Tromjesečje čine tri cijela kalendarska mjeseca.

Novčana pomoć za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 %, a za preostalo vrijeme korištenja 30 % od osnovice.

Međutim, najviši iznos novčane pomoći za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne viši od 35 % iznosa prosječne netoplaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku. Najviši iznos novčane pomoći za prvih 90 dana korištenja u 2022. ne može biti viši od 4.990,30 kn, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 2.495,15 kn.

Najniži iznos novčane pomoći ne može biti niži od 50 % iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom. To znači da najniži iznos novčane pomoći u 2022. iznosi 1.875,00 kn.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag