Mirovine iz inozemstva

Osobama koje su tuzemni porezni obveznici odnosno tuzemni rezidenti, oporezivi dohodak, pored onog ostvarenog u tuzemstvu, čini i dohodak kojeg ostvare u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka). Stoga je propisana obveza prijavljivanja i dohotka koji se ostvari izravno iz inozemstva, pa tako i inozemnih mirovina.

Prije svega, za osobe koje počinju ostvarivati primitke iz inozemstva, propisana je obveza prijave u registar poreznih obveznika (obrazac RPO), i to u roku od osam dana od početka ostvarivanja primitaka.

Što se tiče oporezivanja, za mirovine koje se ostvaruju iz inozemstva i podliježu oporezivanju u RH, predviđeno je da se predujam poreza plaća po rješenju Porezne uprave, i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, odnosno tromjesečno ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza i prireza do 100,00 kn. Ako tijekom godine dođe do promjena u iznosu mirovine, a povećanje je veće ili manje od 20%, također je potrebno o tome izvijestiti Poreznu upravu, i to do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Tada, Porezna uprava donosi novo rješenje o utvrđenom predujmu poreza i razlici za uplatu ili povrat za prethodno porezno razdoblje.

U slučaju da se iz mirovina porez plaća u inozemstvu, tada porezni obveznik nije u obvezi porez plaćati i u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja, o čemu je obvezan o tome pisanom izjavom obavijestiti Poreznu upravu, u roku od osam dana od ostvarenog prvog primitka. Međutim, tada je obveza ostvarene dohotke iskazati na godišnjem obrascu INO-DOH do 31.1. tekuće za prethodnu godinu, uz koji prilaže potvrdu o porezu plaćenom u inozemstvu koji će se tad uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, odnosno umanjiti porez obračunat prema tuzemnim propisima.

No, kada se mirovine ostvaruju iz država s kojima su u primjeni međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, treba istaknuti da prema velikom broju tih ugovora, pravo oporezivanja mirovina ima država rezidentnosti poreznog obveznika, što znači da ako je osoba rezident RH, tada pravo oporezivanja ima RH. Te zemlje su: Albanija, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Čile, Estonija, Francuska, Grčka, Gruzija, Indija, Indonezija, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael, Jordan, Katar, Koreja, Kuvajt, Latvija, Litva, Mađarska, Malezija, Malta, Moldova, Norveška, Portugal, Rumunjska, Rusija, Sirija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Turkmenistan, Turska, Ujedinjena Kraljevina VB i Ukrajina.

S druge strane, prema ugovorima, mirovine koje RH nema pravo oporezivati su one ostvarene iz sljedećih država: Njemačke, Poljske, Sjeverne Makedonije, Luksemburga, Kine, Maroka, Mauricijusa, Omana i San Marina. Oporezivati se u RH neće ni mirovine iz Belgije i Švedske, jer se prema ugovorima izuzimaju od oporezivanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag