Izjava o neaktivnosti  - ne predaje se u roku propisanom za predaju polugodišnjih izvještaja

Često pitanje koje primamo putem TEB-ovog telefonskog servisa u vrijeme predaje polugodišnjih izvještaja neprofitnih organizacija je i pitanje: Mora li neprofitna organizacija u roku propisanom za predaju polugodišnjih financijskih izvještaja predati Izjavu o neaktivnosti, budući da u ovoj godini (u prvom polugodištu) nije ostvarila nikakve prihode i rashode?

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15 - 21/21; u nastavku: Pravilnik o izvještavanju) za neprofitne organizacije koje su obveznice primjene Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnim organizacija (Nar. nov., br. 121/14) propisana je obveza predaje Izjave o neaktivnosti (u nastavku: Izjava).

Izjavu o neaktivnosti sastavlja ona neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama.  

Ova se Izjava daje isključivo za poslovnu godinu i podnosi Ministarstvu financija u roku od 60 dana od isteka poslovne godine u kojoj se „dogodila“ neaktivnost.

Ta je izjava na neki način „opravdanje“ odnosno informacija Ministarstvu financija za činjenicu da konkretna neprofitna organizacija nije predala godišnji (i polugodišnji) financijski izvještaj za prethodnu godinu.

Podsjećamo, obvezu sastavljanja i predaje polugodišnjeg financijskog izvještaja imaju samo neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva.

Što se tiče izjave o neaktivnosti i samog pojma „neaktivnosti“, važno je istaknuti da se poslovnim događajem smatra trošak povezan s vođenjem računa neprofitne organizacije (provizija banke) i drugi slični troškovi.

Iz navedenoga proizlazi da neprofitne organizacije koje se registriraju tijekom godine, bez obzira što ne ostvaruju prihode, u pravilu već nakon „otvaranja“ računa za poslovanje u banci, stvaraju preduvjet za nastanak rashoda – po osnovi troška vođenja računa u banci u toj godini. Navedeno znači da je takva neprofitna organizacija obvezna podnositi financijske izvještaje.

Također podsjećamo, svaka neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo, bez obzira na visinu prihoda koju ostvaruje i vrijednost svoje imovine.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag