Ispravci i naknadna predaja financijskih izvještaja

Sve NO obvezne su izrađivati godišnje financijske izvještaje koji se predaju do kraja veljače (za prethodnu godinu). NO obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su sastavljati i polugodišnji izvještaj, koji se predaje do 30. srpnja.

Rokovi predaje financijskih izvještaja za NO propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, koji je donijet temeljem Zakona. Ako NO ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno Zakonu te ako ne objavi na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (ako je obveznica revizije), čini prekršaj za koji su Zakonom propisane novčane kazne. 

Kasnija predaja FI – samo iznimno

Pravilnikom o izvještavanju propisana je mogućnost za kasniju predaju financijskih izvještaja, odnosno da se financijski izvještaji mogu predati nakon propisanog roka, ali samo ako u vrijeme sastavljanja izvještaja nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Prethodna suglasnost

Ova odredba o mogućnosti kasnije predaje financijskih izvještaja propisana je nakon što su se dogodili razorni potresi te u vrijeme pandemije, zbog toga što su se neke osobe koje su vodile knjigovodstvo NO razbolijevale neposredno prije rokova predaje financijskih izvještaja. U takvim okolnostima neke NO nisu bile u mogućnosti ispuniti obvezu predaje izvještaja u propisanim rokovima.

Međutim, treba istaknuti da se u takvim situacijama, NO mora obratiti Ministarstvu financija prije propisanog roka predaje financijskih izvještaja te zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost za kasniju predaju svojih financijskih izvještaja. U navedenoj suglasnosti Ministarstvo financija utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju izvještaja za konkretnu NO.

Ispravci financijskih izvještaja

Propisi nisu dali mogućnost „povlačenja“ već predanih financijskih izvještaja zbog naknadno utvrđenih pogrešaka ili knjigovodstvene dokumentacije koja nije evidentirana i uključena u predane financijske izvještaje za određeno izvještajno razdoblje, odnosno zamjenu predanih financijskih izvještaja s „novim“ izvještajima, koji bi sadržavali točne i potpune podatke. Ispravke treba provesti u poslovnim knjigama za tekuću poslovnu godinu.

Uputa Ministarstva financija 

Na mrežnim stranicama Ministarstva financija dostupne su „Uputa neprofitnim organizacijama o ispravku financijskih izvještaja“ te okružnice o sastavljanju i prezentiranju godišnjih financijskih izvještaja NO. U tim uputama naglašeno je da Fina, koja prikuplja financijske izvještaje NO za potrebe Ministarstva financija i statistike, ne zaprima financijske izvještaje NO nakon proteka propisanih rokova za predaju financijskih izvještaja. Također je istaknuto da:

  • NO koja nije predala financijske izvještaje ranijih godina iste ne može naknadno predati Fini ni Ministarstvu financija (a to se odnosi i na polugodišnje izvještavanje) te da se
  • predani financijski izvještaji ne mogu ispravljati; Svi eventualni ispravci provode se u sljedećem izvještajnom razdoblju, što je potrebno navesti u Bilješkama uz financijske izvještaje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag