Umanjenje osnovice za obračun članarine turističkoj zajednici za 2020.

Ministarstvo turizma i sporta mišljenjem kl.: 011-03/21-02/22 od 29. ožujka 2021. ističe da primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19 nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama, a zbog činjenice da se radi o prihodima/primicima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Mišljenje Ministarstva turizma i sporta daje se u nastavku:

Člankom 7. stavkom 1. i 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 52/19. i 144/20. — u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice. Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

S obzirom da se kod potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19, radi o prihodima/primicima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, mišljenja smo da takve potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama u smislu navedenog članka Zakona.

Primljene potpore za očuvanje radnih mjesta koje su knjižene kao prihod (iskazan na r.br. 1. Obrasca PD) obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama treba isključiti iz ukupnih prihoda, a to isključivanje iz ukupnih prihoda obavlja iskazivanjem iznosa potpore na r.br. 28. Obrasca PD.

I otpisana obveza članarine turističkoj zajednici ulazi u ukupni prihod. Kako se otpis obveze smatra potporom u smislu čl. 6. st. 6. Zakona o porezu na dobit, to bi značilo da se i za naknadno otpisanu (oproštenu) obvezu zbog ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 koja je iskazana u prihodima treba umanjiti osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici (prihodi).

Iznos članarine turističkoj zajednici obveznik plaćanja utvrđuje ili po stopi za skupinu u koju je djelatnost razvrstana na prihod od te djelatnosti u koju je djelatnost razvrstana ili po stopi za djelatnost koju obavlja u pretežitom obliku na ukupni prihod ako je to povoljnije za obveznika.

Obveznik plaćanja članarine turističkoj zajednici, uz provođenje naprijed navedenog, treba uskladiti podatke o računu TZ (2715) na knjigovodstvenoj kartici sa Poreznom upravom prije utvrđivanja obveze za članarinu turističkoj zajednici i prije predaje Obrasca TZ 1 za 2020. godinu (najkasnije do 30.6.2021.).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag