Ugovorna kazna za kašnjenje u isporuci i obračun PDV-a

U praksi se često događa da isporučitelji (npr. izvođači građevinskih radova) kasne sa svojim isporukama prema primateljima isporuke odnosno naručiteljima pa posljedično tome dolazi do situacija u kojima primatelji isporuka (naručitelji) isporučiteljima zaračunavaju ugovorne kazne.

U tom smislu, postavljaju se pitanja u svezi oporezivanja takvih naknada PDV-om, kao i obvezi izdavanja računa u takvim slučajevima.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20) propisano je da se predmetom oporezivanja PDV-om smatraju isporuke dobara i usluga koje uz naknadu u tuzemstvu obavljaju porezni obveznici koji djeluju kao takvi (čl. 4. Zakona o PDV-u). Što se sve smatra isporukom dobara i usluga koje su predmet oporezivanja PDV-om propisano je čl. 7. i 8. Zakona o PDV-u.

Prema odredbama čl. 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 – 73/21), isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće je da isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i da je dužan određenim isporukama tu štetu otkloniti.

Ugovorne kazne za kašnjenje u isporuci dobara ili usluga nisu predmet oporezivanja PDV-om, ne prijavljuju se u prijavi PDV-a i porezni obveznik za njihovo zaračunavanje nije obvezan ispostaviti račun prema Zakonu o PDV-u.

Uvažavajući naprijed navedeno, u situacijama kada su primatelji isporuka (npr. naručitelji građevinskih radova) oštećeni jer im ugovorene isporuke nisu obavljene na vrijeme i kada su im isporučitelji (npr. izvođači građevinskih radova) dužni kao obeštećenje isplatiti ugovornu kaznu, takve naknade se u smislu odredbi čl. 25. Pravilnika o PDV-u smatraju odštetom odnosno naknadama koje nisu predmet oporezivanja PDV-om. U tom smislu, takve naknade ne prijavljuju se u prijavi PDV-a (obrazac PDV).

Što se tiče obveze izdavanja računa za ugovorne kazne, odnosno odštete, napominjemo da Zakon o PDV-u (čl. 78.) propisuje da su porezni obveznici dužni ispostaviti račun za isporuke dobara i usluga koje su obavili drugim poreznim obveznicima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici. Takvi računi moraju sadržavati sve obvezne podatke iz čl. 79. Zakona o PDV-u.

Uz zadovoljavanje gore navedenih uvjeta iz čl. 25. Pravilnika o PDV-u, u slučajevima zaračunavanja ugovornih kazni isporučiteljima dobara i usluga radi njihovog kašnjenja u obavljanju tih isporuka, ne radi se o naknadama za obavljene isporuke dobara i usluga, nego o naknadama štete (odštetama) koje nisu predmet oporezivanja PDV-om. Prema tome, mišljenja smo da u takvim slučajevima porezni obveznici nisu dužni ispostavit račun iz čl. 78. i 79. Zakona o PDV-u.

Neovisno o tome, praksa pokazuje da se porezni obveznici često odlučuju ispostavljati račune za naknade šteta (odštete) iz čl. 25. Pravilnika o PDV-u. U tom smislu, preporuka je da se na takve račune, uz sve ostale elemente, navede i napomena da predmetna naknada nije predmet oporezivanja PDV-om prema čl. 25. Pravilnika o PDV-u.

Podsjećamo da su sa stanovišta učinaka ugovora ugovorne kazne propisane čl. 350. – 356. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 29/18).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag