Početak obavljanja samostalne djelatnosti u toku godine  uz radni odnos

Sukladno Zakonu o doprinosima, druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja.

Plaćanje doprinosa po jednoj osnovi ne isključuje plaćanje doprinosa po drugoj osnovi. To znači da osoba koja, uz radni odnos, počinje u toku godine obavljati samostalnu djelatnost plaća doprinose po obje osnove osiguranja.

Osnovica doprinosa za obveznike paušalnog poreza

Obvezniku koji od druge djelatnosti plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu, godišnja osnovica za obračun doprinosa je paušalni dohodak koji je propisan Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti te iznosi:

  • 12.750,00 kn ako je u poreznom razdoblju ostvaren ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn,
  • 17.250,00 kn ako je u poreznom razdoblju ostvaren ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn,
  • 22.425,00 kn ako je u poreznom razdoblju ostvaren ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kn do 149.500,00 kn,
  • 34.500,00 kn ako je u poreznom razdoblju ostvaren ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kn do 230.000,00 kn,
  • 45.000,00 kn ako je u poreznom razdoblju ostvaren ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kn do 300.000,00 kn.

Međutim, ako osoba obavlja samostalnu djelatnost samo dio godine, a u radnom je odnosu cijelu godinu, tada razdoblje druge djelatnosti obuhvaća istovremeno razdoblje obavljanja samostalne djelatnosti i radnoga odnosa. Iznos godišnje osnovice je razmjeran broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini.

Npr. ako je osoba, koja je obveznik II. stupa mirovinskog osiguranja,  bila u radnom odnosu od 1.1.2021. do 31.12.2021., a samostalnu djelatnost je obavljala od 1.6.2021. do 31.12.2021., proizlazi da je broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti sedam. Prema dostavljenom PO-SD obrascu, koji se podnosi do 15.1.2022., u navedenom je razdoblju ostvaren primitak u iznosu od 70.000,00 kn što na godišnjoj razini iznosi 120.000,00 kn (70.000 : 7 = 10.000 x 12). Budući je ostvareni primitak na godišnjoj razini u razredu od 115.000,00 kn do 149.500,00 kn, proizlazi da se radi o dohodovnom razredu od 22.425,00 kn što je ujedno i iznos dohotka. To, međutim, nije i osnovica za obračun doprinosa budući je samostalna djelatnost obavljana samo sedam mjeseci te osnovica za obračun doprinosa iznosi 13.081,25 kn (22.425,00 : 12 x 7).

Vrste i stope doprinosa

Obveznici koji obavljaju tzv. drugu djelatnost plaćaju doprinose po stopama koje su propisane i za drugi dohodak te se obračunavaju na osnovicu po stopama: osobe koje su samo u I. stupu mirovinskog osiguranja 10%/osobe koje su u I. i II. stupu plaćaju 7,5% + 2,5% te7,5% za zdravstveno osiguranje.

Iznos osnovice te vrste i iznose doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, a plaćaju se u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku.

Za obveznike doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti propisani su posebni uplatni računi koje navodimo u nastavku:

  • doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup:

  HR1210010051863000160 - Državni proračun RH   HR68   8320 – OIB

  • doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup:

  HR7610010051700036001 HR68   2224 – OIB 

  • doprinos za zdravstveno osiguranje:

  HR6510010051550100001- HZZO    HR68   8800 – OIB 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag